آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته


آموزش انسیس فلوئنت (Ansys Fluent 18) شامل ۱۰ پروژه آموزشی

نرم‌افزار Ansys Fluent با فراهم آوردن محیطی مناسب برای دسترسی به Fluent و همچنین مراحل تعریف هندسه و مش‌بندی در قالب Workbench به کابر این امکان را می‌دهد که با تعریف یک یا چندین پروژه تمام قسمت‌های تحلیل را به آسانی و به صورت مرحله به مرحله در ماژول‌های خاص خود انجام دهد.

علاوه بر این قابلیت جدیدی که این نرم‌افزار نسبت به نرم‌افزار Fluent دارد، محیط CFD-Post است که در آن می‌توان به صورت ویژه و با امکانات بیشتر به بررسی نتایج حاصل از تحلیل در فلوئنت پرداخت.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نرم فزار انسیس فلوئنت نرم افزاری مستقل نیست بلکه هنگام نصب نرم افزار Ansys به عنوان یک ماژول زیر مجموعه آن ظاهر خواهد شد و شما باید موقع نصب انسیس گزینه Ansys Fluent را نیز انتخاب نمایید.

ویژگی های مجموعه آموزش Ansys Fluent

در این مجموعه با چندین مثال ساده و پیچیده دوبعدی و سه‌بعدی سعی شده است تا قسمت‌های مختلف نرم‌افزار Ansys Fluent 18 آموزش داده شود. برای مثال می توان به مدل‌سازی هندسی مسئله در محیط Design Modeler، مش‌بندی، تعیین شرایط فیزیکی مسئله همچون شرایط مرزی، نوع سیال و مشخصات مربوط به جریان سیال، تعیین معادلات حل و تحلیل نتایج به کمک کانتور، بردار، خطوط جریان، نمودار و … در محیط CFD-Post اشاره نمود.

در تمامی پروژه های این آموزش روند مدلسازی، شبکه بندی، اعمال شرایط مرزی، تحلیل و مشاهده نتایج در نرم افزار Ansys Fluent از ابتدا نشان داده شده و نیاز به هیچ فایل اولیه ای نمی باشد.

دانلود نمونه فیلم های آموزش انسیس فلوئنت:

در ادامه 3 فیلم آموزش از این مجوعه جهت دانلود رایگان و مشاهده شما قرار داده شده است:

دانلود نمونه آموزشی اول:

دانلود نمونه آموزشی دوم:

دانلود نمونه آموزشی سوم

عناوین پروژه های آموزش داده شده در این مجموعه که تعداد آن ها 10 عدد می باشد نیز عبارتند از:

تحلیل جریان آزاد بر روی یک صفحه تخت ساکن

در این مثال صفحه‌ای به طول 1 متر درنظرگرفته شده و با استفاده از قابلیت Bias برای ریزترکردن المان‌ها در نزدیکی سطح صفحه، مش‌بندی انجام شده است. ریزتر کردن المان‌های نزدیک صفحه به این دلیل صورت می‌گیرد تا تغییرات سرعت درون لایه مرزی با دقت بیشتری محاسبه شود. همچنین با به‌دست‌آوردن توزیع سرعت بر روی صفحه، لایه مرزی و گسترش آن نشان داده شده است.

در این مثال مرز ورودی از نوع velocity-inlet و مرز خروجی از نوع pressure-outlet و صفحه تخت از نوع wall انتخاب شده است. برای ایجاد دامنه‌ی حل، از یک مستطیل به طول درازای صفحه و عرض 0.5 متر استفاده شده و مرز بالایی محدودکننده این دامنه از نوع symmetry انتخاب می‌شود.

تحلیل براساس مدل viscous-Laminar که مدل مناسب برای جریان‌های آرام است، انجام شده است. در این مثال پارامتر ضریب اصطکاک سطحی (Skin Friction Coefficient) معرفی شده و نمودار آن براساس تغییرات طول در جهت صفحه رسم شده و با نتایج حل تحلیلی Blasius مقایسه شده است.

آموزش انسیس فلوئنت: تحلیل دوبعدی جریان آرام درون یک لوله

لوله‌ها دارای هندسه‌ای متقارن‌اند به گونه‌ای که تنها با مدل کردن یک چهارم آن‌ها و در حالت دو بعدی یک مستطیل به عرض شعاع لوله و به طول درازای آن، می‌توان به رفتار جریان در همه قسمت‌ها پی برد.

در این مسئله نحوه مدلسازی جریان داخلی آموزش داده شده و توزیع سرعت و فشار درون لوله نشان داده شده است. مرز ورودی از نوع سرعت و مرز خروجی از نوع فشار تعیین می‌شود به این معنا که جریان ما در انتهای لوله به فشار محیط خواهد رسید.

آموزش تحلیل سیالات انسیس فلوئنت

تحلیل دوبعدی جریان آشفته درون یک لوله

جریان درون لوله‌ها متناسب با آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته عدد رینولدز، ممکن است آشفته شود. در این مثال جریانی با عدد رینولدز 100000 و با سرعت 1 متربرثانیه وارد لوله‌ای مشابه حالت قبل می‌شود. در این مثال با استفاده از Bias، المان‌های نزدیک دیواره لوله ریزتر شده‌اند.

متغیر y-plus که پارامتر مهمی در مدل‌سازی جریانات آشفته است، معرفی شده است. در این مثال از مدل k-epsilon که مدلی پرکاربرد در جریانات اغتشاشی است و از دقت خوبی برای در مدل‌سازی‌های عمومی برخوردار است، استفاده شده است.

آموزش ansys fluent

آموزش Ansys Fluent: تحلیل دوبعدی جریان تراکم‌پذیر عبوری از یک نازل همگرا – واگرا

فشار، دما و سرعت سه متغیر بسیار مهم در تحلیل نازل‌ها می‌باشند. بسته به اینکه جریان فروصوت یا فراصوت باشد، جریان رفتار متفاوتی هنگام عبور از نازل از خود نشان خواهد داد. در نازل‌های همگرا واگرا که ممکن است در وسط نازل، جریان فروصوتی به جریان فراصوتی تبدیل شود بایستی به فشار ورودی و خروجی نازل دقت کرد.

این مثال نمونه خوبی برای استفاده از حل Density-based در تحلیل‌های سیالاتی است. به دلیل احتمال تغییر چگالی بایستی از این نوع حل استفاده شود. در این مثال، گاز ایده‌آل به عنوان سیال درنظرگرفته شده و به دلیل آنکه در توزیع سرعت و فشار درون نازل، ویسکوزیته سیال تأثیر چندانی ندارد، آن را غیرویسکوز فرض کرده‌ایم.

فیلم آموزش انسیس فلوئنت

تحلیل دوبعدی جریان پایدار اطراف یک استوانه

در این مثال جریانی با عدد رینولدز 20 حول استوانه‌ای به قطر 1 متر حرکت می‌کند، به دلیل آنکه می‌خواهیم رفتار جریان اطراف استوانه را شبیه‌سازی کنیم، کافی است سطح مقطع استوانه را که به شکل یک دایره است، مدل کنیم. دامنه‌ی حل به شکل دایره‌ای بزرگتر اطراف این دایره خواهد بود.

خطوط جریان اطراف یک استوانه نشان داده شده و چگونگی تعریف متغیر جدید در محیط CFD-Post آموزش داده شده است. همچنین توزیع فشار و سرعت اطراف استوانه به وسیله کانتورهای مربوطه نشان داده شده است.

تحلیل دوبعدی جریان گذرا در اطراف یک استوانه

جریانی با عدد رینولدز 120 حول استوانه با مشخصات هندسی مثال قبل حرکت می‌کند. در حالت ناپایدار یا گذرا، مسئله بایستی در چندین بازه زمانی(time step) حل شود و مقادیر نهایی پارامترها به عنوان مقادیر اولیه مرحله زمانی بعد درنظرگرفته می‌شود. نرم‌افزار در هر بازه زمانی با چندین تکرار (iteration) به مقادیر نهایی آن بازه می‌رسد.

در این مثال ما شاهد نیروی لیفت هم خواهیم بود که برای آن‌که تأثیرات آن را در سریعتر مشاهده کنیم، مقدار اولیه را به صورت دستی برای سرعت در جهت عمودی در بخش‌هایی از پشت استوانه آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته تعیین می‌کنیم.

در این‌گونه مسائل که جریان ناپایدار است، عموما مشاهده تغییرات رفتاری جریان در کل زمان حل سودمند خواهد بود. به همین دلیل در این مثال چگونگی ساخت انیمیشن از شکل‌گیری جریان‌های گردابی پشت استوانه نشان داده شده است.

آموزش ansys fluent

آموزش ansys fluent: تحلیل دوبعدی جریان خارجی اطراف یک ایرفویل

به مقطع اجسامی که در معرض هوا قرار می‌گیرند مانند بال هواپیما یا پره ملخ موتور ایرفویل گفته می‌شود. تحلیل جریان در اطراف ایرفویل از این جهت برای ما مهم است که می‌توان با استفاده از آن نیروی درگ و لیفت و همچنین چگونگی جدایش ذرات سیال از سطح ایرفویل را به دست آورد.

در این مثال از ایرفویل NACA 0012 که یک ایرفویل پرکاربرد است، استفاده شده است.

در واقعیت ایرفویل ما 6 درجه نسبت به افق زاویه دارد ولی برای راحتی تحلیل، فرض می‌کنیم جریان با زاویه 6 درجه به ایرفویل برخورد می‌کند و ایرفویل با افق زاویه‌ای ندارد. نحوه مش‌بندی متناسب با هندسه مسئله متفاوت خواهد بود به گونه‌ای که در برخی حالات می‌توان با تقسیم‌بندی مناسب دامنه حل مش structured داشت.

در این تمرین، چگونگی مش‌بندی اطراف یک ایرفویل با استفاده از تقسیم‌بندی دامنه حل نشان داده شده است و علاوه بر نیروها و ضرایب لیفت و درگ، محل جدایش ذرات و توزیع فشار و سرعت نشان داده شده است.

تحلیل سه‌بعدی جریان داخلی و انتقال حرارت درون یک زانویی مخلوطی

در این مثال دو ورودی از نوع سرعت وجود دارد که هردو را velocity-inlet انتخاب می‌کنیم و خروجی که از فشاری و pressure-outlet است. سیال مورد استفاده آب می‌باشد و در این مسئله چگونگی اختلاط دو جریان سرد و گرم نشان داده شده و از مدل آشفتگی k-epsilon استفاده شده است.

در این پروژه، نحوه مش‌بندی structured در یک مسئله سه‌بعدی به وسیله اسلایس آموزش داده شده و توزیع دما و سرعت درون زانویی مخلوطی نشان داده شده است.

آموزش انسیس فلوئنت 5

آیرودینامیک Ahmed Body (شبیه‌سازی جریان خارجی اطراف یک جسم سه بعدی

Ahmed Body یک مدل نمونه است که به صورت گسترده جهت تأیید شبیه‌سازی‌ها در صنعت خودرو کاربرد دارد. این نمونه در عین سادگی جهت مدل کردن، مشخصات فیزیکی شبیه خودرو را دارد.

در این مثال ابتدا هندسه مسئله که در نرم‌افزار سالیدورک مدل شده است، به محیط Design Modeler انتقال داده شده و سپس دامنه‌ی حل اطراف آن در این محیط ساخته می‌شود.

در این آموزش، چگونگی مش‌بندی در مسئله‌های سه‌بعدی پیچیده شرح داده شده است، در قسمت‌های مهم این هندسه مانند بخش پشتی که در آن جریان‌های گردابی ایجاد می‌شوند یا در قسمت زیرین که در رابطه با نیروی لیفت اهمیت دارد، یا در قسمت جلویی که شامل نواحی پرفشار می‌باشد، مش‌های ریزتری خواهیم داشت.

در این مسئله، مرکز فشار یعنی نقطه‌ای که تمام نیروها بدون هیچ‌ گشتاوری به آن جا وارد می‌شوند، به دست آمده و نحوه محاسبه نیروها و ممان‌ها و ضرایب درگ و لیفت آموزش داده شده است.

آموزش انسیس و فلوئنت Ansys Fluent 19 نشر بهکامان

آموزش انسیس و فلوئنت Ansys Fluent 19 نشر بهکامان

این محصول شامل یک دوره ۵۵ ساعته آموزش انسیس و فلوئنت (Ansys Fluent 19) از مقدماتی تا پیشرفته، در محیطی صددرصد تعاملی، فارسی و تصویری می‎باشد.

شرکت ANSYS Inc جدیدترین نسخه نرم‎افزار شبیه‎سازی انسیس خود را به تازگی روانه بازار کرده است. آموزش انسیس و فلوئنت ۱۹، مجموعه جامع نرم‎افزاری و شبیه‌سازی قدرتمند با کاربردی آسان است که طراحی و تحلیل انواع سازه‎ها و قطعات مختلف را با روش المان محدود پوشش میدهد. در روش المان محدود، قطعات بزرگ یا سازه‎های پیچیده را می‎توان از طریق تجزیه به قطعات و اجزای کوچکتر طراحی کرد. روش منحصر به فرد نرم افزار انسیس در تجزیه و تحلیل سازه‎های مکانیکی پیچیده و همچنین آنالیز در زمینه‎های مختلف از جمله: جامدات، سیالات، انتقال حرارت، الکترومغناطیس، الکترواستاتیک، الکترونیک و دینامیک، نرم افزار انسیس را به یکی از قدرتمندترین ابزارهای شبیه‎سازی و تحلیل در این زمینه تبدیل کرده است.

برخی از امکانات و ویژگیهای اضافه شده به این نسخه از نرم افزار ANSIS به شرح زیر می‎باشد:

 • خودکارسازی استخراج اجزای کوچکتر از درون سازه‎های پیچیده
 • سرعت و دقت بیشتر در فرآیند تحلیل
 • امکان طراحی و تحلیل سازه‎های کامپوزیت
 • تحلیلهای پارامتری پیچیده

این ویژگیها به همراه ده‎ها ویژگی دیگر، باعث قدرتمندتر شدن و برتری این نسخه از Ansys نسبت به نسخه‎های قبل شده است. این نرم افزار، در عین قدرتمند بودن، دارای کاربردی آسان است. ما در محصول حاضر به آموزش این نرم افزار و نحوه بکارگیری آن جهت آنالیز، تجزیه تحلیل و طراحی انواع سازه‎های مکانیکی می‎پردازیم.

با توجه به کارآمد بودن و محبوبیت این نرم افزار در بین طراحان و مهندسین سازه، ضرورت آموزش تکلا استراکچر برای مبتدیان و نیز در سطوح پیشرفته برای طراحان حرفه‎ای، احساس می‎شود. محصول پیش رو، به بهترین و کاملترین نحو ممکن، به صورت کاملا تصویری، فارسی و اینتراکتیو، به آموزش این نرم‎افزار ارزشمند و کاربردی می‎پردازد.

سرفصل مباحث آموزش آموزش انسیس و فلوئنت ۱۹ بهکامان به شرح زیر می‎باشد:

آموزش انسیس و فلوئنت نشر بهکامان-آموزش Ansys Fluent 19

فصل اول : مباحث مقدماتی

نرم افزار Ansys، روشهای المان محدود، حجم فایلهای Ansys، اجرا (Run) کردن نرم افزار، محیط Ansys، خروج از نرم افزار Ansys، چند نکته مهم، اعتبار نرم افزار Ansys

فصل دوم: مدلسازی هندسی در Ansys

 • مدلسازی هندسی در Ansys
 • ثوابت هندسی در Ansys

فصل سوم: آنالیز خرپا

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب نوع تحلیل، انتخاب نوع المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی خرپا، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بارهای متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج، مدل کلی تغییر شکل یافته و ماکزیمم جابجایی، ذخیره کردن تحلیل

فصل چهارم: آنالیز یک تیر با مقطع توخالی

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب نوع تحلیل، انتخاب نوع المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی تیر، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بارهای متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج، کانتور آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته گشتاور خمشی

فصل پنجم: آنالیز تنش صفحه‎ای

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب نوع تحلیل، انتخاب نوع المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی صفحه، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بارفشاری، حل مسئله، مشاهده نتایج، رسم کانتور تنش معادل

فصل ششم: آنالیز تیر یک سر گیر تحت اثر نیروی وزن

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب نوع تحلیل، انتخاب نوع المان، مدلسازی هندسی تیر، تعریف ثوابت هندسی المان، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال میدان جاذبه، حل مسئله، مشاهده نتایج، مدل تغییر شکل یافته تیر

فصل هفتم: آنالیز تیر تحت بار گسترده

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش‎بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بار گسترده از مسیر، حل مسئله، مشاهده نتایج، کانتور تنش اصلی

فصل هشتم: آنالیز غیر خطی تیر یک سر گیردار تحت مماس خمشی

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب نوع تحلیل، انتخاب نوع المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، تنظیم آنالیز غیر خطی، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال گشتاور خارجی، حل مسئله، مشاهده نتایج، مشاهده کانتور جابجایی عمودی تیر، ذخیره کردن تحلیل

فصل نهم: آنالیز کمانش تیر یک سر آزاد-یک سر گیردار

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب نوع تحلیل، انتخاب نوع المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، فعال کردن اثرات پیش تنش، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بار واحد، حل مسئله، تعریف نوع آنالیز، تنظیم جزئیات آنالیز کمانش، توسعه حل، مشاهده نتایج، شکل مود

فصل دهم: آنالیز میله تحت کشش با ماده غیر خطی

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، تعریف مشخصات ماده، مدل‎سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، تنظیم آنالیز غیرخطی، اعمال شرایط تکیه گاهی، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل یازدهم: مدلسازی استوانه توخالی با استفاده از تقارن محوری

اهداف، روش کار، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی استوانه، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال نیروی متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل دوازدهم: آنالیز مودال تیر یک سر گیردار

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، تنظیمات آنالیز مودال، اعمال شرایط تکیه گاهی، حل مسئله، مشاهده نتایج، شکل مودها، انیمیشن ارتعاشی

نشر بهکامان

فصل سیزدهم: آنالیز هارمونیک تیر یک سر گیردار

اهداف، صورت مسئله، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدل هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، تنظیمات آنالیز هارمونیک، اعمال شرایط تکیه گاهی، تنظیم محدوده فرکانس، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل چهاردهم: آنالیز مودال بال هواپیما

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی سطح مقطع بال، مش بندی سطح ایجاد شده، Extrude کردن سطح مش بندی شده، حل، تنظیمات آنالیز مودال، اعمال شرایط تکیه گاهی، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل پانزدهم: آنالیز هارمونیک سیستم جرم فنر

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف ثوابت هندسی، ایجاد سیستم جرم و فنر، حل، اعمال شرایط مرزی، اعمال نیروی متمرکز، تنظیم آنالیز هارمونیک، تنظیم محدوده فرکانس، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل شانزدهم: آنالیز حرارتی هدایت در یک مکعب

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی مکعب، مش بندی مدل هندسی، اعمال شرایط مرزی، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل هفدهم: آنالیز حرارتی جابجایی – هدایت در یک مکعب

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی مکعب، مش بندی مدل هندسی، اعمال شرط مرزی دما ثابت، اعمال شرط مرزی عایق با ایزوله، اعمال شرط مرزی جابجایی، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل هجدهم: آنالیز انتقال حرارت گذرا در یک مکعب

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی مکعب، مش بندی مدل هندسی، حل، نتخاب نوع آنالیز، تنظیمات آنالیز گذرا، اعمال شرط مرزی دما ثابت، اعمال شرایط اولیه، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل نوزدهم: آنالیز منجنیق

اهداف، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدلسازی هندسی منجنیق، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بار متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج، مدل تغییر شکل یافته تیر، جابجایی عمودی در محل اعمال نیروی متمرکز

فصل بیستم: فراخوانی مدل از نرم افزارهای دیگر

فصل بیست و یکم: آنالیز کوپله سازه‎ای-حرارتی یک میله

آنالیز کوپله سازی – حرارتی یک میله، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، ایجاد هندسه و تعریف خواص حرارتی، انتخاب المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات حرارتی ماده، ایجاد مدل هندسی میله، مش بندی مدل هندسی، ذخیره کردن محیط حرارتی، ایجاد محیط سازه‎ای، تغییر نوع المان، تعریف مشخصات سازه‎ای ماده، ذخیره کردن محیط سازه‎ای، حل، محیط حرارتی، فراخوانی محیط حرارتی، اعمال شرایط مرزی حرارتی، حل مسئله، محیط سازه‎ای، فراخوانی محیط سازه‎ای، اعمال قیود سازه‎ای، در نظر گرفتن اثرات حرارتی، اعمال دمای مرجع، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل بیست و دوم: استخراج نتایج برای یک مقطع از جسم

استخراج نتایج برای یک مقطع از جسم، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال بار متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج، کانتور تغییر مکان تیر، کانتور تغییر مکان در سطح طولی وسط تیر، کانتور تغییر مکان برای ۱۶/۱ طول تیر

فصل بیست و سوم: استخراج نتایج بر روی یک مسیر دلخواه از جسم

استخراج نتایج بر روی یک مسیر دلخواه از شکل، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف ثوابت هندسی، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی صفحه، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط مرزی، اعمال بار فشاری، حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل بیست و چهارم: استفاده از جدول برای مشاهده نتایج

استفاده از جدول برای مشاهده نتایج، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف ثوابت هندسی، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط مرزی، اعمال بار متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج، تعریف کمیتهای مد نظر، مرتب کردن داده ها روی محورهای مختصات، رسم نمودار

فصل بیست و پنجم: تنظیمات گرافیکی نرم افزار

تنظیمات گرافیکی نرم افزار، صورت مسئله، روش کار، پیش پردازش، انتخاب المان، تعریف ثوابت هندسی المان، تعریف مشخصات ماده، مدل سازی هندسی تیر، مش بندی مدل هندسی، حل، اعمال شرایط تکیه گاهی، اعمال نیروی متمرکز، حل مسئله، مشاهده نتایج، شماره گره‎ها، حذف شرایط مرزی، تنظیمات پنجره گرافیکی، حجم دادن به مدل خطی، نمایش مدل در نماهای مختلف، تنظیمات کانتور، تغییر تعداد رنگ، تغییر نوع رنگ

فصل بیست و ششم : معرفی برخی از المانهای Ansys

 • Structural Beam
 • Structural Pipe
 • Structural Solid
 • Structural Shell
 • Contact
 • Thermal Link/ Thermal Solid

فصل بیست و هفتم: انتخاب بخشی از مدل

فصل بیست و هشتم: مدلسازی هندسی رینگ

مدلسازی هندسی رینگ، ایجاد سه مستطیل، یکپارچه کردن مستطیلها، ایجاد دوایر، کپی دایره کوچک، کم کردن دایره بزرگ از سطح اصلی، یکپارچه کردن سطوح، Fillet زدن نیمه بالایی سطح، ایجاد سطوح Fillet، یکپارچه کردن سطوح، دوران سطح، حذف شماره سطوح و خطوط از پنجره گرافیکی، ایجاد صفحه کاری، نمایش جزئیات صفحه کاری، ایجاد سیلندر کوچک، تغییر صفحه کاری، کپی کردن سیلندر کوچک، کم کردن سیلندرها از بدنه اصلی رینگ

آموزش Ansys Fluent 19

فصل بیست و نهم: مدلسازی Spindle

مدلسازی Spindle، ایجاد مستطیل، ایجاد نقاط، ایجاد سطح پایه، ایجاد سوراخهای سطح پایه، اکسترود کردن سطح پایه، تغییر صفحه کاری، ایجاد سطح پایه قسمت شیب دار، اکسترود کردن سطح شیب دار، ایجاد دنده روی سطح شیب دار، تغییر صفحه کاری، ایجاد رابط بین پایه و قسمت شیب دار

نشر بهکامان

مباحث آموزش ANSYS Fluent نسخه ۱۹

 • فصل ۱ : مقدمه نرم افزار
 • فصل ۲ : مروری بر CFD
 • فصل ۳ : مروری بر نرم افزار فلوئنت
 • فصل ۴ : مثال ۱) مدل سازی جریان آرام داخل یک لوله
 • فصل ۵ : مثال ۲) مدل سازی جریان آشفته داخل یک لوله
 • فصل ۶ : مثال ۳) جریان دریک کویتی (Cavity) باسرپوش متحرک
 • فصل ۷ : مثال ۴) مدل سازی یک جریان تراکم پذیر درنازل
 • فصل ۸ : مثال ۵) جریان حول یک ایرفویل
 • فصل ۹ : مثال ۶) انتقال حرارت اجباری جابه جایی روی یک صفحه تخت
 • فصل ۱۰ : مثال ۷) جریان دریک مانیفولد تک ورودی
 • فصل ۱۱ : مثال ۸) جریان و انتقال حرارت روی یک صفحه تخت ( جریان آرام )
 • فصل ۱۲ : مثال ۹) شبیه سازی سه بعدی توسعه جریان در یک لوله
 • فصل ۱۳ : مثال ۱۰) مدل سازی جریان تراکم پذیر حول یک ایرفویل
 • فصل ۱۴ : مثال ۱۱) جریان حول یک سیلندر دایروی
 • فصل ۱۵ : مثال ۱۲) مدل سازی جریان لزج داخل یک نازل همگرا-واگرا
 • فصل ۱۶ : مثال ۱۳) جریان غیر نیوتنی گذرا داخل یک حلقوی غیر هم مرکز
 • فصل ۱۷ : مثال ۱۴) شبیه سازی جریان آشفته در یک مخزن مخلوط کننده
 • فصل ۱۸ : مثال ۱۵) شبیه سازی لایه مرزی یک صفحه تخت
 • فصل ۱۹ : مثال ۱۶) شبیه سازی جریان فراصوتی روی یک گره
 • فصل ۲۰ : مثال ۱۷) مدل سازی جریان آشفته یک زانویی مخلوط کننده
 • فصل ۲۱ : مثال ۱۸) شبیه سازی جریان تناوبی و انتقال حرارت در آن
 • فصل ۲۲ : مثال ۱۹) مدل سازی جریان ناپایای تراکم پذیر داخل یک نازل
 • فصل ۲۳ : مثال ۲۰) شبیه سازی جریان در سامانه کویتی(Cavity) دیسکهای چرخنده

آموزش انسیس و فلوئنت ۱۹ در این محصول، کاملا عملی و به همراه حل تمرینهای متعدد بوده، فایل مثالها و تمارین را نیز شامل می‎شود.

آموزش انسیس و فلوئنت نشر بهکامان-آموزش Ansys Fluent 19 -نشر بهکامان

ویدئوهای دوره اول آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت – آموزش فلوئنت

با توجه به پایان یافتن اولین دوره آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت (آموزش فلوئنت) این شرکت و در راستای عمل به قول داده شده به عزیزانی که بنا به دلایلی نتوانسته اند به صورت حضوری در این دوره شرکت نمایند، این شرکت اقدام به فروش ویدئوهای این دوره به صورت کامل و همچنین به صورت تکی می نماید.

این مجموعه، با توجه به درخواست های متعدد تعداد زیادی از عزیزان و همراهان این مجموعه در دیگر نقاط ایران که توانایی شرکت به صورت حضوری در این دوره را نداشته اند، این امکان را فراهم آورده است تا عزیزانی که علاقمند به دریافت گواهی پایان دوره می باشند، در آزمون پایان دوره نیز به صورت غیرحضوری شرکت نمایند.

نقد و بررسی : ویدئوهای دوره اول آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت – آموزش فلوئنت

ویدئوهای دوره آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت

آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت(آموزش فلوئنت)

با توجه به پایان یافتن دوره آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت (آموزش فلوئنت) این شرکت و در راستای عمل به قول داده شده به عزیزانی که بنا به دلایلی نتوانسته اند به صورت حضوری در این دوره شرکت نمایند، این شرکت اقدام به فروش ویدئوهای این دوره به صورت کامل و همچنین به صورت تکی می نماید.

تمامی عزیزان می توانند تمامی ویدئوهای مربوط به این دوره را که به صورت پروژه محور برگزار شده است را از طریق لینک انتهای صفحه دریافت نمایند. سعی شده است کیفیت فیلم های ارائه شده به صورت مطلوب باشد و به همین دلیل ممکن است حجم ویدئوها کمی زیاد باشد. البته باید متذکر شد که این دوره در 10 جلسه، 3 ساعته برگزار شده است و ویدئو ها به صورت یک فایل برای هر جلسه ارائه شده است.

این مجموعه به تمامی کسانی که به صورت حضوری در این دوره ها شرکت نموده اند و توانسته اند در آزمون نهایی این دوره نمره کافی را کسب نمایند، گواهی بین المللی این شرکت را اهدا می نماید.

این مجموعه، با توجه به درخواست های متعدد تعداد زیادی از عزیزان و همراهان این مجموعه در دیگر نقاط ایران که توانایی شرکت به صورت حضوری در این دوره را نداشته اند، این امکان را فراهم آورده است تا عزیزانی که علاقمند به دریافت گواهی پایان دوره می باشند، در آزمون پایان دوره نیز به صورت غیرحضوری شرکت نمایند.

این عزیزان می توانند از طریق لینک مشخص شده در زیر اقدام به ثبت نام برای آزمون نهایی دوره به صورت غیر حضوری نمایند. لازم به ذکر است که گواهی پایان دوره تنها به متقاضیانی تعلق می گیرد که بتوانند نمره کافی را در آزمون نهایی دوره کسب نمایند.

هزینه برگزاری آزمون مجازی و صدور گواهی پایان دوره (در صورت کسب نمره مورد نیاز) برای عزیزانی که تمامی ویدئوهای دوره را خریداری نموده اند، 100 هزار تومان می باشد و برای دیگر عزیزانی که تمایلی به خرید تمامی ویدئوها ندارند 250 هزار تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است که عزیزانی که ویدئو های این دوره را نیز خریداری نموده اند، می توانند از طریق تلگرام با شماره تلفن 09126238673 تنها به صورت پیام در ازتباط باشند.

این دسته از عزیزان می توانند با ارسال کد سفارش خرید ویدئوهای دوره مقدماتی، به شماره تلفن بالا از طریق تلگرام، کد تخفیف 50 درصدی مربوط به خرید تمامی فایل های شبیه سازی این دوره دریافت نمایند.

توضیحات مربوط به هر جلسه دوره آموزشی

جلسه اول: توضیحات اولیه و شبیه سازی جریان سیال کوئت بین دو صفحه ثابت

جلسه دوم: شبیه سازی جریان پوازی

جلسه سوم: تولید شبکه سازمان یافته حول ایرفویل ناکا 0015 در نرم افزار آیسم و شبیه سازی جریان و اعتبار سنجی با نتایج مقاله تحت عنوان
LIFT, DRAG AND MOMENT OF A NACA 0015 AIRFOIL

جلسه چهارم: تولید شبکه با سازمان برای یک لوله و شبیه سازی جریان آشفته به همراه انتقال حرارت در آن و اعتبار سنجی نتایج با رابطه تجربی گنیلینسکی

جلسه پنجم: تولید شبکه با سازمان برای ناکا 0012 به صورت سه بعدی در نرم افزار انسیس مشینگ و شبیه سازی جریان تراکم پذیر با عدد ماخ 0.7 حول ایرفویل و اعتبار سنجی نتایج با مقاله
Two-Dimensional Aerodynamic Characteristics of the NACA 0012 Airfoil in the Langley 8-foot Transonic Pressure Tunnel
و توتوریال شرکت انسیس

جلسه ششم: شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته-لوله که کاربرد بازیابی حرارت از محصولات احتراق موتور دیزل را دارد و اعتبار سنجی نتایج با مقاله تحت عنوان:
Exergy recovery from the exhaust cooling in a DI diesel engine for BSFC reduction purposes

جلسه هفتم: شبیه سازی هیدروتوربین محور افقی و اعتبار سنجی با مقاله تحت عنوان:
Performance of horizontal axis tidal current turbine by blade configuration

جلسه هشتم: شبیه سازی جریان نانو سیال غیر نیوتونی با مدل ویسکوزیته هرشل-بولکی و اعتبار سنجی با مقاله تحت عنوان
Modeling of forced convective heat transfer of a non-Newtonian nanofluid in the horizontal tube under constant heat flux with computational fluid dynamics

جلسه نهم: تولید شبکه با سازمان بر روی مبدل حرارتی دو لوله ای و شبیه سازی جریان غیر همسوی آشفته و انتقال حرارت در آن و اعتبار سنجی با رابطه دیتوس-بولتر

جلسه دهم: شبیه سازی جریان ناپایا حول استوانه در محدوده عدد رینولدزی که باعث تولید گرابه های کارمن در پشت استوانه شده و استخراج انیمیشن توسط نرم افزارهای فلوئنت و سی اف دی پست

نمونه گواهینامه های دوره آموزشی

در دوره های آموزشی شرکت پردازشگران مهر ثبت نام کنید و یا اینکه دوره های آموزشی شرکت ما رو خریداری کنید و پس از قبولی در امتحان (شبیه سازی یک‌مقاله انتخابی از طرف شرکت) گواهینامه بیت المللی دوره اموزشی ما را دریافت کنید، این گواهینامه ها همیچنین از طریق سریال درج شده در پایین عکسها قابلیت وریفای دارند، هزینه ثبت نام در دوره های اموزشی شرکت 700 هزار تومان و خریداری آنلاین دوره ها ۲۹۹ می باشد و مدت زمان آموزش ۳۰ ساعت می باشد.
هزینه ثبت نام امتحان دوره 600 هزار تومان می باشد که برای شرکت کنندگان دوره حضوری شامل تخفیف بوده و 300 هزار تومان می باشد.

لینک مشاهده و دانلود قسمت اول جلسه اول دوره مقدماتی آموزش انسیس فلوئنت

لینک مشاهده و دانلود قسمت دوم جلسه اول دوره مقدماتی آموزش انسیس فلوئنت

لینک مشاهده و دانلود قسمت سوم جلسه اول دوره مقدماتی آموزش انسیس فلوئنت

خدمات شرکت پردازشگران مهر

برای آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) با ما تماس بگیرید. این مجموعه بهترین مدرسان را در این زمینه (آموزش فلوئنت) در نظر گرفته است. شرکت ما کارشناسان را در زمینه های مختلف مهندسی جمع آوری کرده است تا از کیفیت شبیه سازی CFD اطمینان حاصل شود. شرکت مهر اولین شرکتی است که شما می توانید با اطمینان خاطر سفارش پروژه CFD خود را آنلاین انجام دهید. یکی از اهداف ما این است که استفاده از روش های قدرتمند محاسباتی دینامیک سیالات را افزایش داده و مهندسان و کسانی که به دنبال دانش حرفه ای در CFD هستند را آموزش دهیم.

شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی با خدمات ما آسان خواهد شد. برای آموزش کاربرد های CFD و نرم افزارهای شبیه سازی با ما تماس بگیرید. پیشنهاد ما به شما خدمات زیر است. آموزش فلوئنت ,آموزش دینامیک سیالات محاسباتی ,انجام پروژه فلوئنت,مشاوره CFD ,شبیه سازی با فلوئنت,انجام شبیه سازی با فلوئنت,مشاوره پایان نامه فلوئنت,آموزش پایان نامه فلوئنت. مهندسان با تجربه ما مشاوره پیشرفته و پشتیبانی فنی مناسب را برای پروژهای دانشگاهی و صنعتی در اختیار شما قرار خواهند داد. شرکت پردازشگران مهر دارای سال ها تجربه در مدیریت و انجام پروژه های CFD است. ما آماده ایم که بهترین خدمات شبیه سازی را در فیلدهای مختلف مهندسی به شما ارائه دهیم.

آموزش برتر

ansysfile.ir زیر مجموعه سایت Amozeshbartar.org می باشد، آموزش برتر یک شبکه آموزش در حوزه های نرم افزار های فنی مهندسی، کسب و کار و تحصیل می باشد. آموزش برتر با شعار یا بهترین یا هیچ سعی در ارائه جامع ترین آموزش های نرم افزار های مهندسی به زبان فارسی را دارد.

مدرس دکتر رضا خرم آبادی : دانشجو دکترا دانشگاه فردوسی مشهد رشته مهندسی مکانیک

تالیف گروهی ، پشتیبانی تلفنی

برنامه ریزی ، تدریس و بازبینی فیلم ها توسط گروهی از اساتید و دانشجویان انجام میشود تا خطاهای احتمالی را به حداقل برسانیم. همچنین در پاسخ به سوالات شما گروهی از متخصصین به شما کمک می کنند.

دانلود آنی/ ارسال سریع

لینک های دانلود بلافاصله پس از ثبت سفارش به پنل کاربری شما اضافه می شود و لینک دانلود به ایمیل شما هم ارسال میشود در صورت خرید پستی ارسال پستی به همراه کد رهگیری مرسوله در اولین ساعت اداری روز انجام می شود

بازگشت وجه در صورت نارضایتی

دوره ها در دیگسایلنت فایل به صورت گروهی مورد بازبینی قرار می گیرد. همچنین از کیفیت دوره های ارائه شده در دیگسایلنت فایل مطمئن هستیم در صورت نارضایتی وجه واریزی شما با احترام برگشت داده می شود.

بسته های موجود در پکیچ طلایی انسیس

بسته جامع آموزش نرم افزار Ansys CFX

آموزش Ansys Workbench جعبه ابزار static structural

بسته جامع آموزش نرم افزار Ansys Fluent

آموزش جامع Ansys Design Modeler

آموزش جامع نرم افزار Ansys APDL

تعداد مثال ها

تعداد دقیقه های آموزش

تعداد پشتیبانان

رضایت کاربران

نمونه آموزش

فهرست پکیچ طلایی انسیس

عنوان فصل ها ساعت
آموزش جامع نرم افزار Ansys CFX
◄ فصل 1 : تحلیل اختلاط در سه راهی در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 2 : مطالعه دما و تهویه یک اتاق در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 3 : تحلیل در محیط متخلخل در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 4 : خنک کاری یک برد الکترونیکی به روش همرفت طبیعی و تابش در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 5 : شبیه سازی عمل فلاشینگ در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 6 : تحلیل رتور در حالت ترمز در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 7 : مراحل تحلیل یک توربو در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 8 : جریان درون یک زانویی همراه با مدل انتقال ذرات در CFX(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 9 : کاویتاسیون در پمپ گریز از مرگز در CFX (مشاهده جزئیات)
9.5 ساعت
آموزش جامع نرم افزار Ansys Fluent ◄ آموزش مقدماتی نرم افزار Ansys Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 1: آموزش نرم افزار Gambit (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 2 : شبیه سازی جریان آرام سیال در یک لوله در Fluent(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 3 :مدلسازی جریان آشفته در یک لوله در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 4 : مدلسازی جریان سیال در یک ظرف با دیواره متحرک در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 5 : مدلسازی نازل در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 6 : مدلسازی جریان در یک مخلوط کننده T شکل در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 7 : تحلیل یک زانو مخلوط کننده در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 8 : تحلیل یک ایرفویل در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 9 : تحلیل گذرا پر شدن یک ظرف یا استخر از آب در Fluent(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 10 : خنک کاری لایه ای در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 11 : مدلسازی و شبیه سازی همزن در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 12 : شبیه سازی توربین بادی محور قائم در نرم افزار Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 13 : شبیه سازی جریان گردابی اطراف یک استوانه در نرم افزار Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 14 : شبیه سازی ورود گاز و قطرات مایع به درون راکتور با استفاده از مدل DPM در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 15 : شبیه سازی فلاش تانک در نرم افزار Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 16 : شبیه سازی پاشش قطره از نازل هد پرینتر در نرم افزار Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 17 : شبیه سازی حرکت فلز مذاب در لوله (ویسکوزیته وابسته به دما) در Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 18 : شبیه‌سازی میدان اطراف ایرفویل در نرم افزار Ansys Fluent (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 19 : شبیه سازی جریان پشت سیلندر در نرم افزار Ansys Fluent (مشاهده جزئیات)
11.5 ساعت
آموزش Ansys Workbench جعبه ابزار static structural
◄ آشنایی مقدماتی با تحلیل استاتیکی در انسیس(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 1: مدلسازی تحلیل کشش و تغییر فرم یک سه پره در نرم افزار Ansys(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 2 : مدلسازی تمرکز تنش در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 3 :تحلیل تماس و فرو رفتگی دو جسم در نرم افزار Ansys(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 4 : تحلیل سازه سه بعدی در نرم افزار Ansys(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 5 : تحلیل خرپا در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 6 : مدلسازی اتصال دو قطعه به یکدیگر در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 7 : مدلسازی و تحلیل استاتیکی یک قید تقویتی در Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 8 : تحلیل استاتیکی مودال و هارمونیکی یک تیر در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 9 : تحلیل مودال و استاتیکی یک ساختمان در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 10 : تحلیل دو بعدی چرخ دنده در انسیس Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 11 : مدل سازی تماس به صورت دو بعدی متقارن در Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 12 : شبیه سازی بستن یک پیچ بر روی درپوش در Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 13 : تحلیل پایه جک بالابر اتومبیل در نرم افزار Ansys Workbech (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 14 : اتصال دو صفحه با میله با ویژگی Object Generator در Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 15 : مونتاژ قطعات با استفاده از Joint در نرم افزار Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 16 : قید گذاری به صورت معادله بر روی یک قاب در نرم افزار Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 17 : اتصال دو قطعه با Beam در نرم افزار Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 18 : تحلیل چند مرحله ای بر روی بست لوله در نرم افزار Ansys Workbench(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 19 : بررسی اثر مش بندی بر روی نتایج یک قسمت تار عنکبوتی در Ansys Workbech (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 20 : تحلیل پارامتری یک نگهدارنده در نرم افزار Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 21 : بررسی استفاده از Sub Modeling بر روی محفظه نگهدارنده پمپ در Ansys Workbench (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 22: تحلیل گرمایی در حالت گذرا و پایا در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 23: تحلیل حالت گذرا در اثر ضربه در Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 24 : مدلسازی کشش و آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته رها کردن در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
◄ فصل 25: آموزش تحلیل Modal و پاسخ هارمونی یک سیم تار در نرم افزار Ansys(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 26: تحلیل برخورد تغییر فرم شدید در نرم افزار Ansys (مشاهده جزئیات)
11 ساعت
آموزش جامع نرم افزار Ansys APDL
◄ فصل 1: تغییرشکل تیر در اثر وزن خود در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 2 : آنالیز لوله پلکانی در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 3 :شبیه‌سازی ورق سوراخدار تحت بار فشاری در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 4 : تحلیل خمش تیر با مقطع I شکل در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 5 : آنالیز استاتیکی مخزن تحت فشار در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 6 : آنالیز چرخ هواپیما در هنگام فرود در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 7 : آنالیز مودال یک تیر در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 8 : آنالیز تماس در شرایط دوبعدی در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 9 : آنالیز ورق حاوی ترک تحت بارگذاری هارمونیک در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 10 : آنالیز کمانش در یک کامپوزیت در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 11 : آنالیز سه‌بعدی کامپوزیت‌ها در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 12 : شبیه‌سازی فرایند جدایش لایه‌های کامپوزیت در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 13 : تحلیل مخزن تحت فشار جدار ضخیم استوانه‌ای در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 14 : شبیه‌سازی و تحلیل یک سیستم فنری در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 15 : شبیه‌سازی برخورد گلوله به صفحه در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 16 : تحلیل ترک در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 17 : آنالیز ترمودینامیکی بسته الکترونیکی در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 18 : شبیه‌سازی و آنالیز تشعشع در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 19 : شبیه‌سازی انتقال حرارت در کوره بنتی-آجری در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
◄ فصل 20 : شبیه‌سازی انتقال حرارت در کامپوزیت کروی در نرم افزار ANSYS APDL(مشاهده جزئیات)
4.5 ساعت

63 دیدگاه ها

با سلام . موسسه آموزش برتر در سازمان ثبت شرکت ها ثبت شده و جهت دریافت نمادهای لازم در صف رسیدگی و اعطا هستیم .

سلام.وبسایت زیبایی دارید.دست گلتون درد نکنه

با سلام . ممنون از شما . رضایت کاربران عزیز مایه افتخار ماست

سلام. لینک دانلودی که میفرستین تاریخ انقضا داره؟
یا هروقت خواستیم میتونیم دانلود کنیم

با سلام . لینک ها تاریخ انقضا ندارد

سلام
این اموزش قفل داره ؟
چون من قبلا این چنین اموزش هایی رو تهیه کردم ولی به این دلیل که قفل داشتند نتونستم اجراشون کنم رو ویندوزم.

با سلام . آموزش های مجموعه آموزش برتر به دلیل اعتماد ما به مخاطبین بزرگوار، هیچگونه قفلی ندارد .

سلام،
وقتتون بخیر، بنده می خواهم تحلیل دینامیکی خطوط لوله مدفون گاز را با لحاظ نمودن اندرکنش خاک و سازه به صورت غیر خطی انجام بدم. کدام پکیج برای این موضوع مناسب است؟

سلام
من دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی هستم
میخواستم بدونم کدوم پکیجش بیشتر به درد میخوره؟

سلام
وقت بخیر
بسته به زمینه ای که کار میکنین داره اما پکیج طلایی رو بخرین بهتره چون در آینده بدردتون میخوره

سلام یک سوالی که داشتم اینه که من رشته ام مکانیک گرایش جامدات میخوام ببینم چه بخش هایی از نرم افزار انسیس را باید یاد بگیرم

سلام.
تمام بسته ها بدرد میخوره اما بسته استراکچرال بیشتر

با سلام، پکیج ، آموزشی برای تحلیل های Dynamic در محیط worckbench نداره ؟
و اینکه بعد از خرید آیا بلافاصله امکان دانلود هست یا در غالب سی دی های اموزشی ارسال میشه ؟

سلام در مورد تهیه دوره های اموزشی شما سوالی داشتم
در صورتی که
مایل به تهیه گنجینه های آموزشی شما در رشته برق مکانیک و نیز حسابداری باشم
آیا امکان برخورداری از تخفیف جداگانه ای میتوانم داشته باشم
متاسفانه در چندین بار تلاش در چند روز گذشته نتوانستم با شماره های وبسایت تماس حاصل کنم
و پشتیبان اموزشی هم اطلاعی در این زمینه نداشتند

و اینکه هزنیه و مدت زمان پست کردن پکیجهای چقدر هست ؟
لطفا به ایمیل یا تلفن بنده پاسخ بدهید

تابستان داغ! _ آموزش انسیس فلوئنت

نرم افزار انسیس فلوئنت یکی از محبوب ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) در زمینه‌ی شبیه سازی انواع مدل‌های فیزیکی می‌باشد و شما می‌توانید به کمک انجام پروژه با انسیس فلوئنت به راحتی نیاز خود را برطرف نمایید.

فلوئنت همانند بسیاری از نرم افزار دیگر از روش های عددی برای حل مسائل استفاده می کند. روشی که در مکانیک سیالات با عنوان دینامیک سیالات محاسباتی CFD شناخته می شود. در این روش با تبدیل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای حاکم بر سیالات به معادلات جبری، امکان حل عددی این معادلات فراهم می‌شود.

با تقسیم ناحیه مورد نظر به المان‌های کوچک‌تر و اعمال شرایط مرزی برای گره‌های مرزی و با اعمال تقریب‌هایی، یک دستگاه آموزش انسیس فلوئنت پیشرفته معادلات خطی بدست می‌آید که با حل این دستگاه معادلات جبری، میدان سرعت، فشار و دما در ناحیه مورد نظر بدست می‌آید. روشی که با عنوان “حجم محدود” شناخته می شود (FVM). همین قابلیت است که پروسه انجام پروژه با انسیس فلوئنت را بسیار راحت تر از نرم افزار های مشابه کرده است.

در این دوره به‌صورت مقدماتی و نهایتا برخی از مباحث پیشرفته به آموزش دوره انسیس فلوئنت خواهیم پرداخت.

در این دوره، مهارت‌های لازم برای انجام محاسبات جریان عددی با نرم‌افزار Ansys Fluent بر اساس ‌مثال‌های مختلف مکانیک سیالاتی آموزش داده می‌شود.

پس از گذراندن این دوره در موارد زیر مهارت کسب می‌‌کنید:

مبانی تحلیل CFD، ترسیم هندسه، اعمال شرایط مرزی، تولید شبکه، استفاده از حلگرها، بررسی نتایج شبیه‌سازی

💠 دوره آموزشی انسیس فلوئنت

👤 مدرس: مهندس رضا صداقی
🔸 دانشجوی دکتری هوافضا شریف
🔸 تدریس دوره‌های انسیس

– مدل‌سازی و ترسیم هندسه

– حل جریان و شبیه‌سازی

💻 طول دوره: یک ماهه
🗓 تاریخ شروع: 23 مرداد
⏰ روزهای شنبه و چهارشنبه – ساعت ۱8.30 الی 20

💳 هزینه ثبت‌نام
🔘 کلیه شرکت‌کنندگان: 165,۰۰۰ تومان
🔘 دانشجویان دانشگاه شریف: 140,۰۰۰ تومان

🎉 پس از اتمام فرایند ثبت‌نام، به تعدادی از دانشجویان سایر دانشگاه‌ها به قید قرعه، ۱۵ درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.