راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس


حسابداری .

در طي سالهاي اخير كه با سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه ديدار و گفتگو داشتم و همچنين بهره جستن از تجربيات شخصي با نوآموزان تحليل تكنيكي، صرفنظر از بحث و اظهار نظريه‌هاي آنها، عامل مشتركي در ميان سرمايه‌گذاراني كه از تحليل تكنيكي سود مي‌جويند، كشف كردم و آن ميل به يادگيري بيشتر است. هيچ كتاب واحد و يا مجموعه‌اي از كتابها نمي‌توانند شرح كاملي از تجزيه و تحليل‌هاي تكنيكي را تهيه كنند زيرا نه تنها محدوده بزرگي دارد، بلكه هر چيزي، از تصميمات بانك مركزي گرفته تا كمانهاي فيبوناتچي را در برمي‌گيرد. همچنين تا حدودي اين موضوع وجود دارد كه هر چيزي امروز نوشته مي‌شود، به سرعت فردا ناقص محسوب مي‌گردد.

با علم به اين مطالب و آگاهي كافي از وجود بيشمار كتاب تحليل تكنيكي كه پيش از اين در دسترس مي‌باشند، احساس نمودم كه نياز واقعي براي كتاب مختصر و فشرده تحليل تكنيكي جهت استفاده هر دو گروه سرمايه‌گذاران تازه‌كار و كار آزموده وجود دارد. اين كتاب هماني است كه كوشيده‌ام تا بوجود آمده است.

استفاده از تحليل تكنيكي از دهه شصت ميلادي مورد توجه افراد زيادي قرار گرفت و درست در حوادث اين دهه تحليل تكنيكي درون اين رويدادها از نظر پنهان گرديد. امروزه تحليل تكنيكي به عنوان يك روش تحليلي قابل رشد و ماندگار به وسيله دانشگاه‌ها و شركتهاي كارگزاري و دلالان پذيرفته شده است. به ندرت افرادي بدون بازبيني شرايط و توجه به تحليل‌هاي تكنيكي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند. هنوز حتي با پذيرش اين روش تعدادي كه واقعا از تحليل تكنيكي بطور كامل بهره مي‌جويند، نسبتا كم مي‌باشد. اين باعث اميدواري است كه اين كتاب، سطح آگاهي و استفاده از تحليل تكنيكي را افزايش دهد و براي كساني كه آنرا تكرار مي‌كنند، نتيجه اصلاح و پيشرفت داشته باشد.

« اطلاعات تا حدي چيز كم ارزشي است، مگر اينكه با تجربه و كارآزمودگي آميخته شود.»

با وجود فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال، تعداد افرادي كه در اين زمينه به دادوستد مي‌پردازند اندك است و آگاهي عمومي نسبت به اين گونه تجارت در سطح مطلوب نمي‌باشد. اغلب سرمايه‌گذاران با روش‌هاي متداول سرمايه گذاري و مفاهيم آن آشنايي كافي ندارند. سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار بدون استفاده از ابزار ساده نيست و با وجود شركت‌هاي متعدد شناخت و گزينش آنها دشوار خواهد بود. اما در عصر اطلاعات بدون شناخت روش‌هاي سرمايه‌گذاري و انتخاب سهام ورود به عرصه دادوستد نااميدي به همراه خواهد آورد. در اين مبحث و در ادامه آن به طور ساده با مفاهيم سرمايه‌گذاري و مراحل نخستين فعاليت در اين بازار آشنا مي‌شويد. بايد بگويم كه با فراگيري روش‌هاي سرمايه گذاري و مدل‌هاي جديد دادوستد، لذت بيشتري از بازي اوراق بهادار مي بريد و هر آنچه ياد مي گيرد با علاقه آزمون خواهيد كرد.

1-1-1 شناخت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:

«سرمایه‌گذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد.»

هدف فردی که در بازار اوراق بهادار شرکت می کند مشخص است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. هنگامی که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود.

سرمايه‌گذاري به صورتهاي ديگري نيز تعريف شده است:

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد.

- سرمايه‌گذاري راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايه‌گذار خواهد شد.

سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين يك‌سرمايه‌گذاري واقعي ناميده‌ مي‌شود. هدف اين نوع سرمايه‌گذاري توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و دارايي‌هاي واقعي مي‌كنند. اين نوع سرمايه‌گذاري هيچ نوع درآمد جاري و منظمي براي سرمايه‌گذار در پي نخواهد داشت.

1-1-2 فرآيند سرمايه‌گذاري

بيشتر از آنچه در مورد تجزيه و تحليل سهام بايد به آن توجه شود، فرآيند سرمايه‌گذاري خواهد بود. يك سرمايه‌گذار بايد به مراحل كلي سرمايه‌گذاري بيانديشد كه در زير خلاصه‌اي از آن آمده است:

آ. مشخص كردن هدف‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت

ب. تعيين ميزان ريسك و بازده مورد انتظار

پ. شناسايي و محاسبه ريسك و بازده اوراق بهادار

ت. مشخص كردن سبد بهينه از اوراق بهادار يا دارايي

ث. اندازه‌گيري عملكرد حاصل از سرمايه‌گذاري

ج. شناخت ساختار بازار سرمايه

ح. يادگيري و شناخت قوانين دادوستد در بازار اوراق بهادار

پس از برآورد ميزان ريسك و بازده، سرمايه‌گذار بايد نقدينگي لازم جهت خريد سهام را فراهم نمايد. كارشناسان و مديران پرتفوي پيشنهاد مي‌كنند كه موجودي نقدي بابت خريد سهام بهتر است كه از پس‌انداز، مازاد ثروت و يا ارث تامين شود و تاكيد مي‌كنند از تامين مالي به شكل قرض يا وام پرهيز نمايند. چرا كه در برخي موارد ديده مي‌شود كه افرادي با فروش اقلام ضروري مورد نياز اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

1-1-3 دوره سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذار بايد مشخص كند كه براي چه دوره زماني سرمايه‌گذاري خواهد كرد. به بيان ديگر خريد سهام براي چه دوره‌ زماني صورت مي‌گيرد كه البته به انتظارات شخص سرمايه‌گذار بستگي دارد. در واقع نگرش افراد براي در نظر گرفتن دوره سرمايه‌‌گذاري متفاوت است. برخي از صاحبنظران دوره سه ساله سرمايه‌گذاري را به عنوان بهترين زمان جهت سرمايه‌گذاري مي‌پندارند.

نكته مهم آن است كه سرمايه‌گذاري با مفهوم سفته‌بازي متفاوت است. چرا كه اين دو از لحاظ نرخ بازده مورد انتظار و ميزان ريسك و دوره سرمايه‌گذاري در يك سطح نمي‌گنجند. هدف سفته بازي افزايش ارزش دارايي براي يك دوره كوتاه‌مدت است و در مجموع گرفتن سود ناشي از افزايش قيمت سهم. شخص سفته باز به گرفتن بهره و سود سهام بي‌توجه است و بنابراين كساني كه براي يك دوره زماني كوتاه مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند، سفته باز ((Speculator ناميده مي‌شوند.

1-1-4 روش‌هاي سرمايه‌گذاري

سه شيوه كلي كه سرمايه‌گذاري بر اساس آنها صورت مي پذيرد به طور خلاصه در زير بررسي شده است.

يك سرمايه‌گذار بايد پيش از خريد سهام اوضاع اقتصادي و سياسي كشور، وضع صنعت مورد نظر و وضعيت شركت را بررسي و تجزيه و تحليل نمايد. سرمايه‌گذار بر اساس اين روش تا زماني كه سهام بازدهي بالايي دارند و ارزش واقعي كمتر از قيمت سهم مي‌باشد، سهم را در سبد خود نگهداري مي‌كند. پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه استفاده از بررسي بنيادي بهترين نتيجه را براي سرمايه‌گذار به همراه داشته است. از اين رو سرمايه‌گذاران سهام مطلوب خود را شناسايي كرده و براي دوره سرمايه‌گذاري بلند‌‌مدت نگه مي‌دارند. احتمال اين كه دوره نگهداري سهم طولاني شود نيز نسبتا زياد است. در پايان اين فصل بيشتر به اين روش پرداخته شده است.

ب. استفاده از تئوري مدرن پورتفوليو (MPT)

فروضي در اين روش سرمايه‌گذاري گنجانده شده است كه بازار كارا و انتشار اطلاعات به صورت يكپارچه و در دسترس همگان از جمله اين فروض مي‌باشد. با توجه به كارايي بازار و تغيير لحظه‌اي قيمت سهم نسبت به اطلاعات موجود پيش‌بيني آينده قيمت سهم تقريبا بسيار مشكل مي‌نمايد. از اين رو سرمايه‌گذار با انتخاب اوراق بهادار گوناگون سعي دارد تا بازده خود را با متوسط بازده بازار برابر و متناسب نمايد. شخص سرمايه‌گذار با اين روش مي‌كوشد تا مجموعه‌اي متنوع و پرگونه از سهام را خريداري نمايد و چون قادر به پيش‌بيني آينده نيست از استراتژي خريد و نگهداري بهره مي‌جويد.

اين نوع سرمايه‌گذاري با استفاده از مطالعه رفتار و حركات قيمت و حجم سهام در گذشته و تعيين قيمت و روند آينده سهم صورت مي‌پذيرد. تغييرات قيمت سهم با استفاده از پيشينه تاريخي و نمودار توسط تحليل‌گر تكنيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين روش بيشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار مي گيرد و بدين صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزايش دهند. در واقع سرمايه‌گذاران با ديدگاه كوتاه‌مدت از اين روش بهره مي‌جويند. روش تحليل تكنيكي موضوع اصلي كتاب است و پس از اين به صورت كامل به آن پرداخته مي شود.

1-1-5 مفهوم ريسك سرمايه‌گذاري

با توجه به رابطه‌هاي رياضي بازده در مي‌يابيم كه ريسك هر سهم به واسطه تغييرات قيمت و سود تقسيمي آن سهم معلوم مي‌گردد. عوامل تاثير‌گذار بر ريسك باعث تغيير قيمت سهم در بازار مي‌شوند كه اين عوامل از ريسك بازار، ريسك تجاري، ريسك نرخ بهره، ريسك تورم و ريسك قدرت خريد پول تشكيل مي‌شوند. تمامي تصميمات سرمايه‌گذاري افراد بر مبناي ميزان ريسك و بازده انجام مي‌شود. بديهي است كه هدف اصلي سرمايه‌گذاري كسب بازدهي بالا در سرمايه‌گذاري است. وضعيت نامطمئن آينده بازار سهام موجب مي‌شود كه براي يك دوره زماني كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري نكنيم و بدين صورت اجباري به فروش سهام در مواقع كاهش شديد قيمت نخواهيم بود.

بنابراين شخص سرمايه‌گذار در عين آمادگي براي پذيرش نامطلوب‌ترين شرايط بر اين باور است كه افت و خيزهاي كوتاه‌مدت بر سرمايه‌گذاري وي تاثير‌گذار نخواهد بود. شخص سرمايه‌گذار بهتر است به اين اصل مهم توجه كند كه ريسك سرمايه‌گذاري بايد متناسب با بازدهي باشد. موجودي نقد در بانك به شدت در معرض ريسك ناشي از تورم خواهد بود. اگر ريسك تورم مهم باشد سرمايه‌ها از حساب‌هاي پس‌انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بورس چیست و چگونه می توانیم در این بازار سرمایه گذاری کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که بورس چیست باید بگوییم اندیشه‌ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عده‌ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت‌های تجاری خود ضرر کردند. بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله‌ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده ای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آن‌ها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش ادامه راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس دهد. به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب‌تر بود.

رفته‌رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت‌های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی در کشور روسیه بود که در سال ۱۳۵۳ میادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عده‌ای از تجار سرمایه‌ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه‌ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت صورت گرفت.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه‌های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد. برای این کار نیاز به مراکزی بود تا بتوان بین سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران رابطه برقرار کرد. چنین مراکزی تأسیس شدند و بورس نام گرفتند. اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.

بورس کلمه‌ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می‌پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می‌کردند و به‌تدریج شکل توسعه‌یافته‌تر و مسقف به خود گرفت، بورس می‌گفتند.

فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.

تاریخه بورس در ایران

مطالعات اولیه درباره تأسیس بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵ هجری‌ شمسی برمی‌گردد. در این سال، فردی بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از انجام مطالعات گسترده درباره‌ تأسیس بورس در ایران، اساسنامه‌ داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم، عملاً موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران بیش از ۲۵سال به تأخیر افتاد.

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر همان سال یعنی سال ۴۱، هیئتی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیر کل این بورس برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند و بالاخره پس از چهار سال، در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد. حدود یک سال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه‌‌‌‌‌‌‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، به‌طور رسمـی فعالیت خود را آغاز کـرد.

بازار بورس چیست؟

برای شناخت راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس و فهمیدن این موضوع که واقعاً بازار بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که:

✓بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد.

✓ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است.

راهکارهای سرمایه گذاری خوب

راهکارهای سرمایه گذاری خوب

«فریبا چاوش‌زاده تفتی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا-منطقه یزد، با بیان این که از نظر اقتصادی بازار کشورها به چهار گروه اصلی شامل بازار کالا، بازار پول، بازار کار و بازار سرمایه می‌شود، گفت: در یک نگاه کلی نوع دارایی بازارها را می توان به دو نوع بازار دارایی های فیزیکی و بازار دارایی های مالی تقسیم کرد به گونه ای که در بازار دارایی های فیزیکی خریداران و فروشندگان به مبادله دارایی هایی با ماهیت فیزیکی می پردازند و در بازار مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به معامله اوراق ضمانت مالی نظیر سهام و اوراق قرضه می پردازند .

وی تصریح کرد: تاریخچه پیدایش بورس به قرن پانزدهم میلادی یعنی زمانی که بازرگانان و کسبه شهری در شمال غربی بلژیک در مقابل خانه بزرگ زاده ای بنام «واندر بورس» جمع می شدند و به داد و ستد کالا ، پول و اوراق بهادار خود می پرداختند، بر می گردد .

این کارشناس اقتصادی با بیان این که اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در یکی از شهرهای هلند تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در سال 1345 قانون تشکیل بورس در ایران تصویب و در بهمن 46 بورس تهران فعالیت خود را آغاز کرد .

وی با اشاره به این که در سال 87 فرابورس با هدف مبادله اوراق بهادار شروع به فعالیت کرد، گفت: کار اصلی بورس اوراق بهادار این است که زمینه ای فراهم می آورد تا دو گروه از مردم به طور قانونی در یک فعالیت اقتصادی راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس شریک و علاوه بر تامین نیازهای یکدیگر از منفعت و سود این فعالیت بهره مند شوند .

چاوش زاده این دو گروه را سرمایه گذاران و سرمایه پذیران دانست و بیان کرد: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار شرکت های خصوصی و دولتی طبق قانونی مشخص خرید و فروش می شوند و به مرجعی برای جمع آوری پس اندازهای ریز و درشت مردم تبدیل شده است .

وی با بیان این که آشنایی با بورس و فعالیت در آن نقش موثری در زندگی افراد دارد، اظهار کرد: فعالیت در بورس فرصتی را فراهم می کند تا وضعیت اقتصادی افراد بهبود یابد این راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس درحالی است که همه افراد جامعه بورس را نمی شناسند و با نحوه سرمایه گذاری در آن آشنا نیستند .

چاوش زاده با اشاره به این که در چند سال اخیر مردم با راههای استفاده از اندوخته های خود آشنا نبودند و پس اندازهای خود را در بانک سپرده می کردند، افزود: امروزه روش های مختلفی برای سرمایه گذاری منابع مالی بوجود آمده به طوری که ضمن حفظ ارزش دارایی باعث ارزش افزوده آۀن نیز می شود .

وی با بیان این که بورس با ایجاد فضایی مناسب و قانونمند شرایطی فراهم می آورد تا تمامی خواسته های طرفین با حفظ حقوق آن ها میسر شود، اظهار کرد: در شرایط فعلی هر فردی می تواند مالک تعدادی سهام شرکت شده و با سرمایه اندک خود در مالکیت یک شرکت بزرگ سهیم شود .

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که ملاک سرمایه گذاران برای برای سرمایه گذاری علاوه بر کسب سود، مورد اطمینان و قانونی بودن مکان سرمایه گذاری و مطلع شدن از وضعیت سرمایه گذاری خود است، افزود: به همین منظور سرمایه گذاری در بورس می تواند فوایدی نظیر حفظ قدرت خرید سرمایه، ایجاد ارزش افزوده، قابلیت نقد شوندگی، مشارکت در تصمیم گیری ها و اطمینان از مکان سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد .

وی با بیان این که قبل از هر سرمایه گذاری باید مواردی مدنظر قرار گیرد، گفت: نگاه به سرمایه گذاری باید بلندمدت باشد و تنها از سرمایه مازاد خود استفاده کنند و از فروش همه دارایی خود برای سرمایه گذاری خوددای کنند .

چاوش زاده با اشاره به این که در استمرار سرمایه گذاری نباید به شایعات توجه کرد، تصریح کرد: در راستای کاهش ریسک در سرمایه گذاری باید سبد متنوعی از سرمایه گذاری تشکیل داد و به اطلاعیه های شرکت توجه شود .

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: افراد برای یک سرمایه گذاری مناسب باید به صورت غیر ستقیم در بورس و از طریق کارگزار،با علم و آگاهی و شناخت در مورد سهام اقدام کنند .

راههای سرمایه گذاری با دلار در خارج از ایران، بورس های جهانی و فارکس

این روزها باتوجه به شرایط اقتصادی تورمی و همچنین تورم وابسته به دلار قشر عظیمی از شما در فکر راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس کسب درآمد دلاری یا سرمایه­گذاری با دلار در خارج از ایران به منظور حفظ ارزش درآمدی یا سرمایه خود و کسب سود یا درآمد به دلار هستید.

عده ای سرمایه­‌گذاری روی کسب­ و کارها و ایده­‌های نوپا در ایران را با توجه به شرایط رکود تورمی و همچنین نبود ثبات اقتصادی و قیمت ارز، عدم وجود حمایت­‌ها و سایر دلایل وابسته کاری پرریسک می­بینند. عده ای نیز توان تحمل دغدغه­‌ها و مدیریت یک کسب­ وکار شخصی را در چنین شرایطی ندارند. و یا شاید پول کافی برای راه­‌اندازی کسب و کار شخصی ایده­‌آل خود را ندارند.

سرمایه­‌گذاری در بازار سهام با هر مقدار راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس پول ممکن است. امری که در مابقی انواع سرمایه­‌گذاری­ها نظیر ملک یا راه­‌اندازی یک کسب و کار خدماتی یا محصولی ممکن نیست.

مجموعه آموزش بورس در این ویدئو از استاد هومن مقراضی شما را با بازارهای مالی خارج از ایران آشنا می کند. اینکه اگر شما قادر به راه­‌اندازی یک کسب و کار مثل آمازون یا اپل نیستید، می­توانید خیلی راحت با او شریک شوید. شرکتی مثل آمازون خوب می­داند چطور سودسازی کند و در مقابل بحران­های بزرگ اقتصادی تاب بیاورد. شما هرروزه به دنبال کسب و کارهای سوددهی هستید که در آن شریک شوید. چه کسب و کاری بهتر از غول دنیای تکنولوژی اپل برای شریک شدن میشناسید؟ چه کسی می­تواند بهتر از بیل گیتس نابغه تجارت برای شراکت با شما و مدیریت کسب و کار شما باشد؟ چه حسی بهتر از داشتن سهام بزرگترین غول­های تجارت دنیا؟

بنابراین سرمایه­‌گذاری­‌هایی در خارج از ایران وجود دارد که شما با پول کم و ریسک خیلی کم می­توانید در آن­ها شریک شوید و سود کسب کنید. میدانید سهام شرکت آمازون از سال 2016 تا 2018 چقدر رشد کرده است؟ 2 برابر، این فقط اصطلاحا capital gain شرکت آمازون است.

در این ویدئو شما یاد میگیرید که بازارهای بورس جهانی چطور کار می­کنند؟ آیا از داخل ایران هم می­توان در بورس جهانی کار کرد؟

در برخی از بروکرهای بازار فارکس علاوه بر معاملات روی جفت­ارزها، نفت، طلا، شاخص ها و . قادر به معاملات سهام شرکت­های معروف و بزرگ خارج از ایران نیز می­باشید. برای دیدن لیست بروکرهای معتبر و تایید شده برای معاملات سهام خارجی و فارکس در صفحه بروکر فارکس سایت مراجعه کنید. هر بروکر به شما می­گوید که در پلن­های مختلف با چه مقدار سرمایه می­توان حساب باز کرد. ضمنا هر هفته تیم اساتید ما با دقت بازار سهام های خارجی را تحت نظر دارند، اخبار را دنبال می کنند، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می دهند و پوزیشن های سود ده زیادی را معامله می کنند. ما این پوزیشن های جذاب را در سرویس سیگنال دهی سهام (مخصوص افراد خارج از ایران) با شما هم در میان می­گذاریم. این ویدئو را با دقت ببینید و با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید تا آن­ها را هم به شراکت با غول­های تکنولوژی دنیا تشویق کنید.

2 روش برتر برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

همه ما با خود اندیشیده‌ایم که وارد بازار پرسود بورس شویم و در کنار شغل اصلی خود درآمد دومی نیز داشته باشیم اما به دلیل مشکلات متعدد و عدم زمان کافی برای آموزش از این امر صرفه نظرکرده‌ایم و یا به دلیل عدم دانش کافی امکان این امر را نداشته‌ایم امروز ما در این مقاله مدل‌ها و روش‌های مخصوص سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را که بعضاً حتی نیاز به هیچ عملی از جانب خود شخص ندارد معرفی می‌کنیم پس با ما همراه باشید.

پیش درآمدی بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری در بازار بورس قابلیت‌های منحصر به خود را دارد و پیشرفت امکانات مالی در دهه‌های اخیر عامل به وجود آمدن توانایی‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری شده است و اشخاص با توانایی کاری و قابلیت منحصربه‌فرد خود می‌توانند در این مارکت فعالیت کنند.

به‌طورکلی، انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را می‌توان در 2 مدل سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی کرد که با توجه به قابلیت اشخاص و نوع تایم ای که دارند، می‌توانند هرکدام از این 2 مدل را انتخاب کنند و تجربه‌ها نمایان کرده است که اگر راه سرمایه‌گذاری به قشنگی انتخاب شود، می‌تواند سودهای بزرگی را برای اشخاص به ارمغان بیاورد؛ به همین خاطر، در بقیه مقاله به بررسی انواع راه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

همه اشخاص با تارگت کسب درامد و بیشتر کردن سرمایه خود وارد مارکت های مالی می‌شوند؛ برخی از این اشخاص، حضور در بازار بورس را به‌عنوان کار اول خود انتخاب می‌کنند و در میان افراد داخل بازار سرمایه با عنوان تحلیلگر شناخته می‌شوند. در جهت مقابل، اشخاصی هستند که کار و زندگی دارند و دارایی به‌دست‌آمده از کار خود را وارد این مارکت می‌کنند و در بین عاملان بازار بورس، از این اشخاص با عنوان هولدر یا سهام‌دار یاد می‌شود و با نظر به فعالیت این 2 دسته از اشخاص، انواع راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را می‌شود به 2 گروه تقسیم کرد: 1) سرمایه‌گذاری مستقیم، 2) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم

یکی از انواع راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم است؛ درواقع هنگامی‌که شما خودتان به‌عنوان یک فرد معامله‌گر به‌طور مستقیم دست به ترید می‌زنید، حاضران بازار می‌گویند که به روش مستقیم سرمایه‌گذاری کرده‌اید. پس حتماً به مقدار کافی مارکت را بشناسید و دست‌کم یک روش مخصوص و مناسب برای معامله‌گری داشته باشید.

برای ورود مستقیم، بعدازآنکه در یک صرافی یا بروکر بازار سرمایه ثبت‌نام و احراز هویت کردید و کد فعالیت بورس گرفتید، می‌توانید وارد مارکت شوید و خودتان به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنید. در این راه، سرمایه‌گذار سهام موردنظر خود را معامله کرده و پس از مدتی برای فروش آن تصمیم می‌گیرد. البته فرد سرمایه‌گذار می‌تواند حقیقی و یا شرکت باشد و تنها خود او نسبت به تایم خریدوفروش تصمیم‌گیری می‌کند.

مهم‌ترین موضوع در معاملات مستقیم، توانایی و اطلاعات تحلیلی و امکان معامله کردن خود فرد است. به این جهت که شخص سرمایه‌گذار پیش از حرکت برای شروع معامله، حتماً دانش زیادی در خصوص تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی، تحلیل بنیادی و…داشته باشد؛ چراکه بدون توانایی تحلیلی نمی‌توان در بازار بورس موفق شد و تجربه سال‌های گذشته حاکی از این نکته است که اشخاص مبتدی و بدون دانش مالی، با ضررهای فراوان روبرو شده‌اند.

اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم به‌عنوان یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شناخته می‌شود، اما خود آن را می‌توان به دسته‌های متنوعی تقسیم کرد. ازجمله مدل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم می‌توان به عناوین زیر اشاره کرد:

1) سرمایه‌گذاری مستقیم بلندمدت، 2) سرمایه‌گذاری مستقیم میان‌مدت، 3) سرمایه‌گذاری مستقیم کوتاه‌مدت، 4) سرمایه‌گذاری مستقیم برای نوسان گیری

1) سرمایه‌گذاری مستقیم بلندمدت

در این راه، فرد سرمایه‌گذار، دارایی خود را بیشتر از یک سال نگه می‌دارد و پس‌ازآن اقدام به فروش می‌کند. البته در نظر داشته باشید که مدت طول کشیدن سرمایه‌گذاری بلندمدت در میان حاضران بازار سرمایه، دارای اختلاف است و برخی از اشخاص معتقدند که سرمایه‌گذاری حداقل 3 سال را می‌توان به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفت.

این مدل سرمایه‌گذاری خطر کمتری دارد و سرمایه‌گذاران معمولاً بدون نگرانی نسبت به نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها بر روی تابلو معاملاتی، اقدام به معامله می‌کنند و اشخاصی که کاراکتر ترید کردن در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ندارند، می‌توانند از این راه استفاده کنند.

2) سرمایه‌گذاری مستقیم میان‌مدت

در این راه، فرد سرمایه‌گذار قصد می‌کند که دارایی خود رابین چندین ماه تا یک سال نزد خود نگه دارد و سپس تصمیم به معامله می‌گیرد؛ درواقع، سرمایه‌گذاری میان‌مدت، فاصله بین سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت است و اگر محل خریدوفروش دارایی و سهم شرکت‌ها به‌خوبی انتخاب شود، می‌تواند بازدهی‌های عالی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

جهت آشنایی مقدماتی با بازار بورس ایران مقاله الفبای بورس را مطالعه کنید.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

3) سرمایه‌گذاری مستقیم کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یکی دیگر از انواع راه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم است. در این راه، شخص سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد حداکثر سهم را به مدت 3 تا 4 ماه نگه دارد و پس‌ازآن شروع به فروش می‌کند. این مدل سرمایه‌گذاری دارای خطر بیشتری است و اشخاص قبل از اقدام به معاملات کوتاه‌مدت بهتر است نوع مدل معامله‌گری خود را تعیین کنند تا بعداً دچار هیجان و استرس نشوند.

4) سرمایه‌گذاری مستقیم برای نوسان گیری

در این مدل، سرمایه‌گذار تلاش می‌کند که به‌صورت تایم‌های کوتاه و کمتر از یک ماه، دارایی را که خریده است را بفروشد. در این حالت او باید به‌صورت دائم مارکت را بررسی کند. این مدل سرمایه‌گذاری سبب می‌شود تا شما به‌طور دائم در حال معامله و فروش دارایی‌های مختلف باشید.

نوسان گیری در بازار سرمایه دارای خطر بسیار زیاد است و توصیه می‌شود که افراد پیش از اقدام برای انجام این نوع معاملات، حتماً از دانش تحلیل تکنیکال و دانش مربوط به تابلو خوانی استفاده کنند. بازه زمانی نوسان گیری می‌تواند بسیار کم و در حد چند ساعت یا حتی چند ثانیه نیز باشد.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

یکی دیگر از انواع راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اسم دارد؛ در این راه، فرد سرمایه‌گذار به‌طور شخصی به معامله نمی‌پردازد و از یک شخص دیگر کمک می‌گیرد. درواقع یک مرکز مالی به‌عنوان تسهیل گر عمل می‌کند. در این راه، مرکز مالی واسطه دارایی سرمایه‌گذار را وارد بازار بورس می‌کند و به او امکان کسب درآمد می‌دهد.

این راه بیشتر برای اشخاص خطر گریز و همچنین افراد آماتور که دانش محدودی نسبت به بازار بورس دارند، مناسب است. از جهت دیگر، کسانی که تایم کافی برای رسیدگی و تحلیل بازار ندارند نیز، می‌توانند پول خود را به راه غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند.

به‌عنوان نمونه، کارمند یک اداره دولتی را در نظر بگیرید که از ساعت 8 تا 15 مشغول انجام‌وظیفه است و ساعت کاری بازار سرمایه تهران از 9 صبح تا 12:30 دقیقه است؛ این فرد نمی‌تواند توانایی کافی بر روی تابلو معاملاتی و تحلیل بازار سرمایه داشته باشد، اما با دیدن سودهای چشمگیر در این بازار سرمایه، ترجیح می‌دهد که در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.

برای چنین شخصی توصیه می‌شود که از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که به‌عنوان یکی از انواع راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شناخته می‌شود، استفاده کند. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم راه‌های متفاوتی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، 2) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق سازمان‌های سبد گردان

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

1) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بخش‌های مختلفی مانند سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و بازارفرابورس، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و…استفاده می‌شود.

سرمایه‌گذاران به‌صورت گروهی و جمعی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و در درامد و زیان صندوق سهیم خواهند شد و حتی تعدادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود قطعی دارند. با توجه به اینکه شما خطرپذیر و یا خطر گریز هستید، می‌توانید یکی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با توجه به نظر خود انتخاب کنید.

2) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سبد گردان

یکی دیگر از مدل‌ها و راه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، استفاده از توانایی شرکت‌های سبد گردان است. در این راه، یک سازمان تحت عنوان سبد گردان که درزمینهٔ های مالی توانایی فراوانی دارد و علاوه بر این دسترسی لازم را از سازمان بهابازار و اوراق بهادار تهران دریافت کرده است.

مجموعه‌ای راهکارهای سرمایه‌گذاری در بورس متشکل از انواع و اقسام سهم‌ها و اوراق بهادار انتخاب می‌کند و سرمایه‌گذار را نسبت به معامله سبدی مناسب ترغیب می‌سازد. همچنین، بر دارایی سبد نیز به‌طور دائم نظارت دارد و در مورد معامله و فروش‌های مجدد در بازار بورس به سرمایه‌گذار موقعیت‌های مناسبی ارائه می‌کند.

جمع‌بندی

به دلیل گسترش و پیشرفت ابزارهای مالی در بازار بورس، روش‌های متفاوتی برای حضور در این مارکت به ارمغان آمده است. به‌طور جمعی ازجمله مدل‌ها و راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم توجه کرد.

در عمل برخی از افراد، تایم و اطلاعات لازم برای انجام ترید به شکل مستقیم در بازار بورس را دارند و می‌توانند به‌صورت تنها و مستقیم در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این بازار معامله کنند؛ به این راه، سرمایه‌گذاری مستقیم گفته می‌شود.

در جهت دیگر، افرادی هستند که اطلاعات مالی و تحلیلگری کافی برای فعالیت به شکل مستقیم در این مارکت را ندارند و یا اینکه به دلیل داشتن کارهای دیگر، تایم کافی برای انجام معاملات به مدل مستقیم را ندارند؛ به همین علت ترجیح می‌دهند که به شکل غیرمستقیم و در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا سازمان‌های سبد گردان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه گذاری در بورس همانند فعالیت در سایر بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند داشتن دانش، مهارت و تجربه بالایی است. چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر مهمی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد.

اساتید آکادمی مالی حسن زاده معتقدند اگرچه ماهیت دوره‌های آموزشی به یادگیری کمک می‌کند اما آموزش به تنهایی کافی نیست. باید به دنبال حلقه گمشده باشیم، حلقه‌ای که این مسیر را خلق کرده است.

سؤالات متداول

1_ روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به‌طورکلی چند دسته است؟

2 دسته سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم.

2_در کدام روش شخص به‌طور کامل به دارایی خود دسترسی دارد؟

درروش سرمایه‌گذاری مستقیم وی کنترل کامل روی دارایی خود و مسئولیت کامل سود و زیان رادارند.

3_مدل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شامل چه انواعی است؟

این مدل شامل: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های سبد گردان می‌باشد.

4_ میزان سرمایه اولیه برای هر مدل چقدر است؟

در مدل سرمایه‌گذاری مستقیم این میزان از 500 هزار تومان شروع می‌شود اما در مدل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بسته به قانون شرکت سرمایه‌گذاری دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.