چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟


دستور NPV را برای اینکار اینجوری مینویسیم.

ارزش فعلی خالص را چگونه محاسبه می کنید؟

در اینجا، مثال ارزش فعلی خالص چیست؟ به عبارت دیگر، این است بازده مرکب سالانه ای که سرمایه گذار انتظار دارد در طول عمر سرمایه گذاری کسب کند (یا در واقع به دست آورده است).. برای مثال، اگر یک اوراق بهادار یک سری جریان‌های نقدی با NPV 50,000 دلار ارائه دهد و سرمایه‌گذار دقیقاً 50,000 دلار برای آن بپردازد، NPV سرمایه‌گذار 0 دلار است.

فرمول NPV در اکسل چیست؟ فرمول NPV درک دقیق نحوه عملکرد فرمول NPV در اکسل و ریاضیات پشت آن بسیار مهم است. NPV = F / [(1 + r)^n] که در آن PV = ارزش فعلی، F = پرداخت آتی (جریان نقدی)، r = نرخ تنزیل، n = تعداد دوره های آینده بر اساس جریان های نقدی آتی است.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

علاوه بر این، چگونه ارزش فعلی خالص را در اکسل محاسبه می کنید؟ نحوه استفاده از فرمول NPV در اکسل

 1. = NPV (نرخ تخفیف ، سری جریانات نقدی)
 2. مرحله 1: نرخ تخفیف را در یک سلول تنظیم کنید.
 3. مرحله 2: یک سری جریانهای نقدی ایجاد کنید (باید در سلولهای متوالی باشد).
 4. مرحله 3: "= NPV (" و نرخ تنزیل "را انتخاب کنید ، سپس سلولهای جریان نقدی و") "را انتخاب کنید.

چگونه جریان نقدی خالص را محاسبه کنم؟ فرمول خالص جریان نقدی چیست؟

 1. NCF= کل جریان نقدی – کل جریان نقدی خروجی.
 2. NCF= خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی.
 3. + خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری + خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های مالی.
 4. NCF= 50,000 دلار + (- 70,000 دلار) + 15,000 دلار.
 5. OCF = درآمد خالص + هزینه های غیر نقدی.
 6. +/- تغییرات در سرمایه در گردش.

آیا می توانید NPV را بدون نرخ تخفیف محاسبه کنید؟

محاسبه NPV (به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل DCF)

بدون اطلاع از نرخ تخفیف خود، شما نمی توانید دقیقاً تفاوت را محاسبه کنید بین ارزش بازده سرمایه گذاری در آینده و پولی که باید در حال سرمایه گذاری شود.

چگونه ارزش فعلی یک تخفیف را پیدا می کنید؟ دو راه برای تفکر در مورد ارزش فعلی تنزیل شده وجود دارد:انتقال پول از آینده به حال از طریق استقراض یا انتقال پول از زمان حال به آینده از طریق وام دادن. در هر دو مورد، نرخ بهره ای که می توان با آن وام گرفت یا وام داد، بخش مهمی از فرمول است.

چگونه NPV را از WACC محاسبه می کنید؟ نحوه محاسبه نرخ تنزیل دو فرمول اصلی نرخ تنزیل وجود دارد - میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) و ارزش فعلی تعدیل شده (APV). فرمول تخفیف WACC: WACC = E/V x Ce + D/V x Cd x (1-T)، و فرمول تخفیف APV این است: APV = NPV + PV از تأثیر تأمین مالی.

چرا Excel NPV متفاوت است؟

خوب، برخلاف تصور عمومی، NPV در اکسل در واقع ارزش خالص فعلی (NPV) را محاسبه نمی کند. در عوض، ارزش فعلی یک سری جریان‌های نقدی، یکنواخت یا ناهموار را محاسبه می‌کند، اما جریان خروجی نقد اولیه را در دوره زمانی صفر خالص نمی‌کند. … NPV به سادگی تفاوت بین ارزش و هزینه است.

همچنین چگونه NPV را در اکسل بدون تخفیف محاسبه می کنید؟

چگونه جریان نقدی خالص را با استفاده از روش غیر مستقیم محاسبه می کنید؟

با روش غیرمستقیم، جریان نقدی توسط در نظر گرفتن ارزش درآمد خالص (یعنی سود خالص) در پایان دوره گزارش. سپس این ارزش خالص درآمد را بر اساس ارقام داخل ترازنامه تنظیم می‌کنید و اثر حرکت‌های غیرنقدی نشان‌داده‌شده در صورت سود و زیان را حذف می‌کنید.

چگونه خالص نقدی ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی را محاسبه می کنید؟ مجموع جریان نقدی خروجی را از مجموع جریان نقدی ورودی کم کنید. از فرمول استفاده کنید: DEC - (CD + RP) = جریان نقدی خالص از فعالیت های تامین مالی (CFF)، که در آن CED = جریان های نقدی ناشی از انتشار سهام یا بدهی، CD = وجه نقد پرداخت شده به عنوان سود سهام و RP = بازخرید بدهی و حقوق صاحبان سهام.

چگونه NPV را بدون تخفیف در اکسل محاسبه کنیم؟

چگونه IRR و NPV را در اکسل محاسبه می کنید؟

اکسل به کاربر اجازه می دهد تا با استفاده از توابع NPV و IRR نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری را بدست آورد.
.
با استفاده از تابع NPV یک NPV از مقادیر دریافت کنید

 1. سلول E3 را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.
 2. فرمول را وارد کنید: =NPV(F2, B4:B10) + B3.
 3. مطبوعات را وارد کنید.

ارزش فعلی خالص برای ساختگی ها چیست؟ ارزش فعلی خالص است ارزش فعلی جریان های نقدی با نرخ بازده مورد نیاز پروژه شما در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه شمانایت می گوید. از نظر عملی، این روشی برای محاسبه بازگشت سرمایه یا ROI شما برای یک پروژه یا هزینه است.

نرخ تنزیل خالص ارزش فعلی چیست؟ این است نرخ بازدهی که سرمایه گذاران انتظار دارند یا هزینه استقراض پولبه اگر سهامداران انتظار بازگشت 12 را داشته باشند ، این نرخ تخفیفی است که شرکت برای محاسبه NPV استفاده می کند. اگر شرکت 4 درصد سود بدهی خود را پرداخت کند ، ممکن است از این رقم به عنوان نرخ تنزیل استفاده کند. به طور معمول دفتر CFO نرخ را تعیین می کند.

IRR و NPV را چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ چگونه محاسبه می کنید؟

نحوه محاسبه IRR

 1. سرمایه گذاری اولیه خود را انتخاب کنید.
 2. جریان نقدی مورد انتظار خود را مشخص کنید.
 3. در یک بازه زمانی تصمیم بگیرید.
 4. NPV را روی 0 تنظیم کنید.
 5. فرمول را پر کنید.
 6. برای حل معادله از نرم افزار استفاده کنید.

چگونه NPV و IRR را محاسبه می کنید؟ نحوه محاسبه IRR

 1. سرمایه گذاری اولیه خود را انتخاب کنید.
 2. جریان نقدی مورد انتظار خود را مشخص کنید.
 3. در یک بازه زمانی تصمیم بگیرید.
 4. NPV را روی 0 تنظیم کنید.
 5. فرمول را پر کنید.
 6. برای حل معادله از نرم افزار استفاده کنید.

چگونه NPV را در BA II Plus محاسبه می کنید؟

چگونه مثال WACC را محاسبه می کنید؟ برخلاف اندازه گیری هزینه های سرمایه، WACC میانگین موزون را برای هر منبع سرمایه ای که یک شرکت مسئول آن است، در نظر می گیرد. شما می توانید WACC را با استفاده از فرمول محاسبه کنید: WACC = [(E/V) x Re] + [(D/V) x Rd x (1 چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ – Tc)]، جایی که: E = ارزش بازار سهام.

چرا NPV من در اکسل اشتباه است؟

هنگام استفاده از تابع NPV، خطاهایی که معمولا رخ می دهند عبارتند از: ارجاع به سلول های اشتباهپارازیت دائمی، مستندات ناکافی، مفروضات متناقض در مورد واقعی/اسمی بودن جریان های نقدی و قبل از/پس از مالیات، تفسیر نادرست از مشخصات مدل مبهم، و زمان بندی نادرست جریان نقدی.

آیا NPV بالاتر بهتر است؟ هنگام مقایسه سرمایه گذاری های مشابه، الف NPV بالاتر بهتر از NPV کمتر است. هنگام مقایسه سرمایه گذاری با مقادیر مختلف یا در دوره های مختلف، اندازه NPV از اهمیت کمتری برخوردار است زیرا NPV به صورت یک دلار بیان می شود و هر چه بیشتر یا بیشتر سرمایه گذاری کنید، NPV احتمالاً بالاتر خواهد بود.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و نحوه محاسبه آن

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و نحوه محاسبه آن

نرخ بازگشت سرمایه ROI (Return on investment) یک معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ROI سعی می‌کند به طور مستقیم مقدار بازگست یک سرمایه‌گذاری خاص را نسبت به هزینه آن سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند.

برای محاسبه ROI، سود یک سرمایه‌گذاری بر هزینه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود.

نکات کلیدی:

 • بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار سودآوری محبوب است که برای ارزیابی میزان عملکرد یک سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ROI به صورت درصد بیان می‌شود و با تقسیم سود (یا ضرر) خالص یک سرمایه‌گذاری بر هزینه اولیه آن محاسبه می‌شود.
 • ROI را می‌توان برای انجام مقایسه‌های منطقی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها یا دارایی‌های مختلف بکار برد.
 • ROI دوره نگهداری یا گذر زمان به حساب نمی‌آورد و بنابراین ممکن است هزینه‌های فرصت سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر را از دست دهد.
 • اینکه آیا چیزی ROI خوب ارائه می‌دهد یا نه، باید با سایر فرصت‌های موجود مقایسه شود.

فهرست مطالب نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و نحوه محاسبه آن

نحوه محاسبه بازگشت سرمایه یا ROI

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI به صورت زیر است:

ROI= (ارزش جاری سرمایه‌گذاری – هزینه سرمایه‌گذاری)/ هزینه سرمایه‌گذاری

ارزش جاری سرمایه‌گذاری به سود بدست آمده از فروش سرمایه‌گذاری مورد نظر اشاره دارد. از آنجایی که ROI به صورت درصد محاسبه می‌شود،‌ به سادگی می‌توان آن را با درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دیگر مقایسه کرد.

این امر به فرد اجازه می‌دهد تا انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری‌ها را با یکدیگر مقایسه کند.

درک نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

ROI به دلیل سادگی و تنوع یک معیار محبوب است. اساسا، ROI را می‌توان به عنوان یک معیار اولیه از سودآوری سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داد.

این می‌تواند ROI در یک سرمایه‌گذاری سهام، ROI مورد انتظار یک شرکت برای گسترش کارخانه یا ROI ایجاد شده توسط معاملات املاک باشد.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به خودی خود پیچیده نیست و تفسیر آن به دلیل طیف وسیعی از کاربردهایی که دارد، نسبتا آسان است. اگر ROI یک سرمایه‌گذاری خالص مثبت باشد، به احتمال زیاد ارزشمند است.

اما اگر فرصت‌های دیگری با نرخ ROI بالاتری در دسترس باشند، این سیگنال‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذار کمک کنند تا بهترین گزینه را انتخاب یا حذف کند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاران باید از ROIهای منفی اجتناب کنند زیرا به معنی زیان خالص است.

به چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ عنوان مثال، فرض کنید جو در سال 2017، 1000 دلار در Slice Pizza Corp سرمایه‌گذاری کرد و یک سال بعد سهام را به مبلغ 1200 دلار فروخت. برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری، سود خالص (1200 دلار – 1000 دلار = 200 دلار) را بر هزینه سرمایه‌گذاری (1000 دلار) تقسیم کنید، در نتیجه نرخ بازگشت سرمایه 200/1000 دلار یا 20 درصد است.

با این اطلاعات می‌توان سرمایه‌گذاری در Slice Pizza Corp را با هر پروژه دیگری مقایسه کرد. فرض کنید جو همچنین در سال 2014 در Big-Sale Stores Inc. دو هزار دلار سرمایه‌گذاری کرد و در سال 2017 سهام را به مبلغ 2800 دلار فروخت. بازگشت سرمایه در دارایی‌های جو در Big-Sale 800/ 2000 دلار یا 40 درصد خواهد بود.

محدودیت‌های ROI

مثال‌هایی مانند مثال جو که در بالا ذکر شد، برخی از محدودیت‌های استفاده از ROI به خصوص هنگام مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد. در حالی که ROI سرمایه‌گذاری دوم جو دوبرابر سرمایه‌گذاری اول او بود، زمان بین خرید و فروش جو برای سرمایه‌گذاری اول یک سال و برای سرمایه‌گذاری دوم سه سال بود.

جو می‌تواند ROI سرمایه‌گذاری چند ساله را بر این اساس تنظیم کند. از آنجایی که کل نرخ بازگشت سرمایه 40% بود، برای به دست آوردن میانگین بازگشت سرمایه سالانه، جو می‌توانست 40% را بر 3 تقسیم کند تا 33/13 % سالانه به دست آید. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که اگرچه سرمایه‌گذاری دوم جو سود بیشتری کسب کرد، سرمایه‌گذاری اول در واقع انتخاب کارآمدتری بود.

ROI را می‌توان همراه با نرخ بازده (RoR) استفاده کرد. نرخ بازده چارچوب زمانی پروژه را در نظر می‌گیرد. همچنین می‌توان از ارزش فعلی خالص (NPV) استفاده کرد که تفاوت‌های ارزش پول با گذشت زمان به دلیل تورم را به حساب می‌آورد. استفاده از NPV هنگام محاسبه RoR اغلب نرخ بازده واقعی نامیده می‌شود.

تحولات در ROI

به تازگی، سرمایه‌گذاران و کسب و کارهای خاص به توسعه اشکال جدیدی از ROI به نام «بازگشت اجتماعی سرمایه» یا SROI علاقمند شده‌اند.

SROI در ابتدا در اواخر 1990 توسعه یافت و تاثیرات گسترده‌تری از پروژه‌ها را با استفاده از ارزش فرامالی در نظر می‌گیرد (یعنی معیارهای اجتماعی و محیطی در چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ حال حاضر در حساب‌های مالی مرسوم در نظر گرفته نمی‌شوند.)

SROI به درک ارزش پیشنهادی معیارهای زست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) مورد استفاده در روش‌های سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) کمک می‌کند.

به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد تا آب را در کارخانه‌های خود بازیافت کند و تمام لامپ‌ها را با لامپ‌های LED جایگزین کند. این اقدامات موجب کاهش فوری هزینه‌هایی می‌شوند که تاثیر منفی بر ROI مرسوم دارند. با این وجود،‌ سود خالص برای جامعه و محیط زیست می‌تواند به SROI مثبت منجر شود.

گونه‌های متعددی از ROIها وجود دارند که برای اهداف خاص توسعه یافته‌اند. آمار شبکه‌های اجتماعی برای ROI، اثربخشی کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند. به عنوان چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ مثال، چند کلیک یا لایک برای یک اقدام خاص تولید شده است. به طور مشابه، آمار بازاریابی ROI سعی می‌کند تا بازگشت سرمایه متناسب با کمپین‌های تبلیغاتی یا بازاریابی را شناسایی نماید.

نکته: اصطلاح ROI یادگیری به مقدار اطلاعات آموخته شده و حفظ شده به عنوان بازگشت آموزش یا آموزش مهارت‌ها مربوط می‌شود. با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل خاص دیگر از ROI در آینده توسعه خواهند یافت.

ROI در اصطلاحی ساده چیست؟

اساسا، نرخ بازگشت سرمایه یا ROI به شما می‌گوید که با احتساب هزینه‌های انجام شده برای یک سرمایه‌گذاری،‌ چه مقدار پول از آن پروژه بدست آورده یا از دست داده‌اید.

چگونه می‌توانید نرخ بازشگت سرمایه (ROI) را محاسبه کنید؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) با تقسیم سود بدست آمده از یک سرمایه‌گذاری بر هزینه آن سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری با سود 100 دلار و هزینه 100 دلار دارای بازگشت سرمایه 1 یا 100 درصد است که به صورت درصد بیان شود.

اگرچه ROI یک روش ساده و سریع برای تخمین موفقیت یک سرمایه‌گذاری است،‌ اما محدودیت‌های جدی دارد.به عنوان مثال، ROI ارزش پول با گذشت زمان را در نظر نمی‌گیرد و مقایسه معنادار آن می‌تواند دشوار باشد زیرا برخی از سرمایه‌گذاری‌ها برای سودآوری به زمان بیشتری نیاز دارند.

به همین دلیل، سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای تمایل دارند از معیارهای دیگر مانند ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) استفاده کنند.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و نحوه محاسبه آن

یک ROI خوب چیست؟

آنچه به عنوان یک ROI خوب در نظر گرفته می‌شود به فاکتورهایی مانند تحمل ریسک سرمایه‌گذار و زمان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری برای ایجاد بازگشت سرمایه بستگی دارد.

اگر همه شرایط با هم برابر در نظر گرفته شود،‌ سرمایه‌گذارانی که ریسک‌گریزتر هستند، احتمالا ROIهای کمتر را در قبال ریسک کمتر می‌پذیرند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌هایی که برای بازده به زمان بیشتری نیاز دارند، برای جذب سرمایه‌گذار به ROI بالاتری نیاز خواهند داشت.

کدام صنایع بالاترین ROI را دارند؟

از لحاظ تاریخی، ROI میانیگن برای S&P 500 حدود 10% در سال بوده است. با این حال،‌ این رقم بسته به صنایع مختلف می‌تواند دستخوش تغییرات شود.

به عنوان مثال، در طول سال 2020، بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی درآمد سالانه بالاتر از آستانه 10% را ثبت کردند. در همین حال، شرکت‌ها در صنایع دیگر مانند شرکت‌های انرژی و آب و برق، ROI کمتری را تولید کرده و در برخی موارد نسبت به سال گذشته با ضرر مواجه شدند.

با گذشت زمان، طبیعی است که میانگین نرخ بازگشت سرمایه یک صنعت به دلیل فاکتورهایی مانند افزایش رقابت،‌ تغییرات تکنولوژی و تغییر در اولویت‌های مشتری دچار تغییر شود.

اگر قصد دارید در دنیای دیجیتال تبلیغ کنید و نرخ بازگشت سرمایه خوبی داشته باشیدو ما در کنار ما هستیم. آژانس تبلیغات دیجیتال مگنت با تبلیغ در رسانه های اجتماعی، تبلیغات گوگل، وب سایت های با کیفیت و دیگر رسانه های بومی بهترین نرخ تبدیل را ایجاد می کند.

ارزش خالص دارایی یا nav چیست ؟

ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) یا به اختصار NAV ارزش خالص یک واحد تجاری را نشان می‌دهد و به عنوان ارزش کل دارایی‌های آن واحد منهای ارزش کل بدهی‌های آن محاسبه می‌شود.

این شاخص معیاری استانداردشده به حساب می آید که می‌توان از آن به‌منظور انجام مقایسه عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد. به‌عبارت‌دیگر ارزش دارایی‌های خالص, شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای ارزش‌یابی و برآورد ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری, استفاده می‌شود.

استفاده از NAV در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

اصطلاح NAV در رابطه با ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری محبوبیت بیشتری دارد که با تقسیم اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها بر تعداد سهام سرمایه‌گذاران حاصل می‌شود. ارزش خالص دارایی صندوق های سرمایه گذاری برای واحد هر سهم صندوق بیان می‌شود، زیرا استفاده از آن, معامله صندوق سهام را آسان‌تر می‌کند.

اغلب NAV به ارزش دفتری یک کسب‌وکار نزدیک یا برابر با آن است. شرکت‌هایی که پیش‌بینی می‌شود رشد بالایی داشته باشند, به طور سنتی بیشتر از آنچه NAV نشان می‌دهد ارزش دارند. NAV اغلب برای یافتن سرمایه‌گذاری‌های زیر قیمت یا بالاتر از قیمت نسبت به ارزش بازار مقایسه می‌شود.

NAV چگونه محاسبه می شود ؟

ارزش خالص دارایی, ارزش خالص یک صندوق یا شرکت را نشان می‌دهد و بر اساس کل دارایی‌های مجموعه و کل بدهی‌های آن محاسبه می‌شود. بدین ترتیب که ارزش کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن مجموعه، برابر با ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV آن مجموعه است.

NAV = بدهی‌ها – ارزش کل دارایی‌ها

ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم (NAVPS) چگونه محاسبه می‌شود؟

جهت ارزش‌یابی هر واحد صندوق یا سهام شرکت سرمایه‌گذاری، باید خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم را محاسبه کنیم که برابر است با رابطه بالا تقسیم بر تعداد واحد سهام.

محاسبه ارزش خالص دارایی (NAV)به روش‌های دیگر

روش اول:

NAV = ارزش افزوده دارایی‌های غیرجاری + سرمایه در گردش خالص + ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ارزش روز سرمایه‌گذاری منهای بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها است.
سرمایه در گردش خالص نیز عبارت است از دارایی‌های جاری منهای بدهی‌های جاری، همچنین ارزش افزوده دارایی‌های غیر جاری از تفریق ارزش روز دارایی‌های غیر جاری و بهای تمام‌شده دارایی غیر جاری به دست می‌آید.

روش دوم:

NAV = ارزش روز بدهی‌ها- (مجموع ارزش روز دارایی‌های جاری + ارزش روز سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها + ارزش روز دارایی‌های جاری)

روش سوم:

روشی که در ایران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً در محاسبه NAV مرسوم است.

NAV = ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها + بهای تمام‌شده حقوق صاحبان سهام

NAV و صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق با جمع‌آوری سرمایه از تعداد زیادی سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود. سپس از پول جمع‌آوری شده برای سرمایه‌گذاری در سهامی متنوع و اوراق بهادار مالی متناسب با هدف صندوق استفاده می‌کند. هر سرمایه‌گذار به نسبت مقدار سرمایه‌گذاری، تعداد مشخصی از سهام صندوق را مالک خواهد بود و می‌تواند در آینده سهام صندوق خود را بفروشد و سود یا ضرر آن را کسب کند.

به دلیل آنکه که خرید و فروش منظم سهام صندوق پس از راه‌اندازی صندوق شروع می‌شود، فرایندی برای قیمت‌گذاری سهام صندوق ضروری خواهد بود. این ساز و کار قیمت‌گذاری مبتنی بر NAV است. در نتیجه، وقتی ارزش خالص دارایی در واحد سهم یا NAVPS یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به‌روز می‌شود، قیمت آن هم تغییر خواهد کرد.

برخلاف سهام که قیمت آن در هر ثانیه تغییر می‌کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به صورت آنلاین معامله نمی‌شوند. در عوض، بر اساس روش قیمت‌گذاری پایان روز بعد و مبتنی بر دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند.

سرمایه‌گذاران صندوق‌ها اغلب عملکرد صندوق را بر اساس تفاوت‌های NAV خود بین دو تاریخ مختلف ارزیابی می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محاسبه NAV آن

آشنایی با ارزش خالص دارایی (NAV) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد و می‌تواند یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌ها در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های صندوق سهیم می‌شوند، پس لازم است ارزش دارایی‌هایشان در صندوق را بدانند.

مخصوصاً چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ اگر ارزش این دارایی‌ها با توجه به شرایط بازار همواره در حال تغییر باشد؛ همان‌طور که می‌دانید بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سهام شرکت‌ها اختصاص یافته که با نوسان روزانه سهام، افزایش یا کاهش می‌یابند. علاوه بر این، سود سهام تقسیم‌ شده توسط شرکت‌ها نیز به منابع صندوق اضافه شده و ارزش دارایی‌های آن و به طبع آن، ارزش واحدهای خریداری‌شده را افزایش می‌دهد.

ارزش خالص هر واحد صندوق در انتهای هر روز و بر اساس قیمت پایانی دارایی‌های آن محاسبه و از طریق سایت اختصاصی صندوق گزارش می‌شود.

NAV صدور چیست؟

به مبلغی که سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای جدید صندوق پرداخت می‌کنند، NAV صدور گفته می‌شود و اندکی بیش‌تر از ارزش خالص NAV هر واحد است. این تفاوت به این دلیل است که مدیر صندوق در خرید اوراق بهادار جدید باید هزینه‌ای را بابت کارمزد پرداخت کند و برای اینکه این کارمزد به سرمایه‌گذاران قدیمی تحمیل نشود، از سرمایه‌گذاران جدید دریافت می‌شود.

NAV ابطال چیست؟

چنانچه سرمایه‌گذاری به پول نقد نیاز داشته باشد و قصد فروش واحدهایش را کند، قیمت واحدها به‌صورت NAV ابطال محاسبه می‌شود. قیمت هر واحد در زمان ابطال با فرض کسر هزینه‌های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی‌های سبد، تعیین می‌شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می‌گیرد؛ یعنی هزینه کارمزد معاملات فروش، در نظر گرفته می‌شود و از ارزش خالص هر واحد کسر می‌گردد. بدین ترتیب NAV ابطال معمولاً کمتر یا مساوی NAV هر واحد است.

بنابراین قیمت صدور و ابطال واحدها نیز بر اساس NAV تعیین شده و هم جهت با تغییرات آن نوسان می‌کند. در نهایت سود یا زیان هر سرمایه‌گذار از محل تغییر ارزش واحدهای صندوق مشخص می‌شود.

مشکلات موجود در محاسبه NAV هر سهم صندوق های سرمایه گذاری

 1. بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی هم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می کنند و هم به انجام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی میپردازند. مشخصا محاسبهNAV هر سهم در اینگونه شرکت ها فاقد محتوای خاصی می باشند.
 2. در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی از نوعسرمایه ثابت می باشند به همین دلیل بر اساس قوانین اکثر کشورها اینگونه شرکت‌ها نیازی به محاسبه و ارائه NAV ندارند.
 3. بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی، پرتفوی غیر بورسی دارند. ارزش گذاری شرکت‌های غیر بورسی که اکثرا حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد با مشکلات و ابهامات زیادی روبه‌رو می باشد، به گونه ای که با اطلاعات برابر، NAV های کاملا متفاوتی را دو تحلیلگر مالی به دست می آورند. که دلیل تنوع در محاسبات می تواند نبود گزارش EPS و نوع فعالیت شرکت‌ها باشد.
 4. اکثریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس کشور فعالیت ترکیبی دارند به این معنی که علاوه بر مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام به کنترل و مدیریت هلدینگ ها می کنند که عملیات هلدینگی باعث ایجاد پیچیدگی و ابهام در محاسبه NAV هر سهم می‌شود.
 5. در محاسبهNAV هر سهم فرض بر این می باشد که شرکت‌ سرمایه‌گذاری به غیر از سبد سرمایه‌گذاری خود دارایی‌های با اهمیتی دیگری نداشته باشد.
  در صورتی که دارایی‌های تعداد زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی ما دارای حجم زیادی از دارایی‌ها و اموال غیر سرمایه‌گذاری می باشد که محاسبه NAV هر سهم را خدشه دار می کند.

راهکارهای محاسبه NAV با توجه به تنوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری

الف) گاهی برای رفع چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ این مشکل می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های شرکت را ارزش‌گذاری کنیم، سپس این رقم را با بهای تمام‌شده درج‌شده در صورت‌های مالی شرکت مقایسه کنیم.

درصورتی‌که ارزش بازار بیش‌تر از بهای تمام‌شده باشد، این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام‌شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود، زیرا در حقیقت
این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی‌ها در ترازنامه پنهان مانده است.
بنابراين فرمول محاسبه خالص ارزش دارايي‌هاي يك شركت به‌صورت زير به دست مي‌آید:

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به بهاي تمام‌شده = خالص ارزش دارايي‌ها

ب) بديهي است انجام محاسبه فوق در زماني كه شركت سرمايه‌گذاري فعاليت‌هايي خارج از بورس داشته باشد، با مشکلاتی در خصوص محاسبه NAV مواجه می‌شود، كه علت آن نيز به فقدان بازار منصفانه براي ارزش‌گذاري سرمايه‌گذاري‌ها باز مي‌گردد. به‌منظور رفع این مشکل می‌توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام‌شده آن‌ها منظور نمود.

ج) با توجه به وجود نسبت‌های مالی که علاوه بر بی مقیاس کردن اعداد و اندازه‌ها، منجر به امکان مقایسه می‌شود، برای ارزیابی منصفانه قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها (P/ NAV) استفاده می‌شود.

این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/ E برخوردار است؛ زیرا سود (E) نماینده ارزش شرکت است و طبق فرمول گوردن، ما با استفاده از درآمدهای آتی یک دارایی، قیمت امروز آن دارایی را شناسایی می‌کنیم؛ درحالی‌که NAV مستقیماً ارزش واقعی دارایی را نشان می‌دهد. به معنای دیگر نسبت P/ NAV معادل یک واحد، نشان‌دهنده این است که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی‌های شرکت در حال معامله است.

د) دربرآورد NAV حاضر، ریز سرمایه‌گذاری‌های بورسی و خارج از بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشرشده شرکت‌ها در سامانه ناشران بورسی استخراج گردیده است. هم‌چنین برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتشر شده‌ی شرکت‌ها استفاده می‌شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین صورت‌وضعیت پرتفوی یکسان نباشد. در این حالت سودهای تقسیم‌شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت‌ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده، درحالی‌که به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است، لذا در محاسبات ذیل سود‌های تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می‌گردد.

NAV یا خالص ارزش دارایی چگونه محاسبه می‌شود؟

NAV

یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس، انتخاب سهام بر اساس بررسی فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری آن‌ها است. تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش ذاتی یک سهم، معیاری از ارزندگی چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ سهام یک شرکت در تحلیل بنیادی است. در مقاله روش‌های ارزش‌گذاری، مطرح شد که محاسبه ارزش ذاتی برای هر یک از گروه های بازار سرمایه (تولیدی، بیمه، بانک، لیزینگ و…) متفاوت است. در ادامه این مقاله به بررسی ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق محاسبه NAV پرداخته شده است.

مفهوم NAV

شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله گروه‌های موثر در بازار سرمایه هستند. برای محاسبه ارزش ذاتی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مفهومی به نام NAV یا خالص ارزش دارایی تعریف می‌شود. NAV که به صورت «ان ای وی» و یا «ناو» نیز خوانده می‌شود، مخفف عبارت «Net Asset Value» است. از این رو، برای محاسبه NAV باید میزان دارایی‌ها محاسبه شود. میزان کل دارایی بر اساس معادله اساسی حسابداری به صورت زیر تعریف می‌شود:

کل بدهی + حقوق صاحبان سهام = کل دارایی

شرکت‌ها موظف‌اند اطلاعات مالی ازجمله دارایی‌ها و بدهی‌ها خود را به صورت دوره‌ای در صورت‌های مالی گزارش دهند. به عنوان مثال، تصویر زیر اطلاعات ترازنامه «شرکت سرمایه‌گذاری امید» از صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/10/10 (حسابرسی شده) را نمایش می‌دهد که رابطه فوق را تأیید می‌کند.

ترازنامه وامید

نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد، این است که در ترازنامه شرکت‌ها، ارزش دفتری دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ارائه می‌شود که مربوط به تاریخ ثبت آن است. برای محاسبه NAV یک شرکت، ارزش روز دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن شرکت، مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی در بازار سرمایه هستند که مطابق تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف اصلی ایجاد آن‌ها، کسب سود از محل سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق بهادار و غیره است. دارایی‌های این شرکت‌ها را می‌توان به دو دسته دارایی‌های بورسی و دارایی‌های غیربورسی تقسیم کرد.

دارایی‌های بورسی (پرتفوی بورسی)

دارایی‌های بورسی آن دسته از دارایی‌های شرکت است که در بورس اوراق بهادار قابل معامله است. زمانی که شرکت اقدام به خرید سهام در بورس کند، سهام خریداری شده جزء دارایی‌های بورسی شرکت به حساب می آید. اطلاعات این دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت یا گزارش فعالیت ماهانه شرکت، تحت عنوان «صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس» ارائه می‌شوند.

به‌عنوان مثال گروه سرمایه‌گذاری امید در شرکت‌هایی که در بورس معامله می‌شوند، سرمایه‌گذاری کرده است. اطلاعاتی نظیر نام شرکت، سرمایه، بهای تمام شده، تعداد سهام، درصد مالکیت و قیمت خریداری شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری گزارش می‌شوند. به این اطلاعات می‌توان در سایت کدال دسترسی داشت.

در مثال مطرح شده، پرتفو بورسی شرکت سرمایه‌گذاری امید در سایت کدال به شکل زیر قابل مشاهده است.

پرتفوی بورسی وامید در کدال

در سایت انیگما تمامی دارایی‌های بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به همراه بهای تمام شده، ارزش روز و مازاد ارزش آن‌ها، وجود دارد. این اطلاعات به‌طور دائم به‌روزرسانی می‌شوند. همچنین شما می‌توانید قیمت‌ها را ویرایش کرده و مازاد ارزش دارایی‌های بورسی را بر اساس تحلیل خود تغییر دهید.

دارایی‌های غیربورسی (پرتفوی غیربورسی)

سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی همانطور که از اسمش پیداست، به آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی گفته می‌شود که در بورس قابل معامله نیستند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند شامل املاک و مستغلات، سپرده بانکی، اوراق درآمد ثابت، ارز، طلا، سکه و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری باشد. همچنین بسیاری از شرکت‌ها در دیگر شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سهامدار آن هستند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ نیز جزو سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی شرکت محسوب می‌شود. اطلاعات این دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت یا گزارش فعالیت ماهانه آن، تحت عنوان «صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های خارج از بورس» ارائه می‌شوند.

در خصوص مثال ذکر شده، تصویر پرتفوی غیربورسی شرکت سرمایه‌گذاری امید قابل مشاهده است.

پرتفوی غیربورسی وامید در کدال

در پرتفوی غیربورسی این شرکت، سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی آن در ابتدا و انتهای دوره و تغییرات رخ داده در این میان مشاهده می‌شود. در پرتفوی غیربورسی بهای تمام شده قیمت خریداری شده آن دارایی وجود دارد.

در سایت انیگما پرتفوی غیربورسی تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد و به‌طور پیوسته به‌روزرسانی می‌شوند. علاوه بر آن تمام شرکت‌های مهم پرتفوی غیربورسی نیز ارزش‌گذاری شده‌اند که می‌تواند به محاسبه دقیق‌تر ان‌ای‌وی شرکت‌ها کمک زیادی کند. همچنین نکات تحلیل ارزش‌گذاری هر یک این این شرکت‌ها در سایت قابل دسترس است. در صورت تمایل می‌توانید با تغییر قیمت‌ها، نتیجه مازاد ارزش غیربورسی را طبق تحلیل خود مشاهده کنید.

فرمول محاسبه NAV

برای محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید ارزش روز حقوق صاحبان سهام و همچنین مازاد ارزش دارایی‌های بورسی و غیربورسی آن‌ها را محاسبه کنیم.

مازاد ارزش دارایی‌ها (بورسی و غیربورسی) + حقوق صاحبان سهام = خالص ارزش دارایی

در رابطه فوق، «حقوق صاحبان سهام» به صورت دوره‌ای در صورت‌های مالی شرکت‌ها در کدال منتشر می‌شود. حقوق صاحبان سهام باید متناسب با افزایش سرمایه در جریان، سود تقسیمی و جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تعدیل شود.

«مازاد ارزش دارایی‌ها» در حقیقت سود یا زیان ناشی از آن دارایی‌ها است از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

بهای تمام شده – ارزش روز بازار= مازاد ارزش دارایی

در این رابطه، برای دارایی‌های بورسی، ارزش روز بازار شرکت برابر با تعداد سهام تحت مالکیت شرکت زیرمجموعه ضرب در قیمت روز هر سهم آن است. آخرین اطلاعات شرکت‌ها در وبسایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSE) قابل مشاهده است.

به عنوان مثال، شرکت سرمایه‌گذاری A، در گذشته، تعداد 20 سهم از شرکت B را در بورس به قیمت 100 ریال به ازای هر سهم، خریداری کرده است. بهای تمام شده آن برای شرکت سرمایه‌گذاری A، 2000 ریال است. حال چنانچه قیمت روز هر سهم از شرکت B مطابق TSE برابر با 300 ریال باشد، ارزش روز بازار این زیرمجموعه برابر با 20×300، معادل 6000 ریال است. در نتیجه مازاد ارزش این دارایی برابر با 4000=2000-6000 ریال است.

محاسبه مازاد ارزش دارایی‌های غیربورسی از جمله چالش‌های بزرگ در محاسبه NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. زیرا تنها بهای تمام شده این دارایی‌ها در گزارش‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری منتشر می‌شود و اطلاعات کمی درباره ارزش روز بازار آن‌ها در دسترس تحلیلگران است. بنابراین، برای محاسبه ارزش روز بازار این دارایی‌ها، باید از روش‌های مختلف ارزش‌گذاری استفاده کرد.

به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی از شرکت و همچنین پیچیدگی و تنوع روش‌های ارزش‌گذاری، اختلاف نظر در ارزش دارایی‌های غیربورسی در میان تحلیلگران بسیار زیاد است. عموماً برای راحتی چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ کار، ارزش روز این دارایی‌ها را برابر با بهای تمام شده آن در نظر می گیرند؛ بنابراین مازاد ارزش آن ها در محاسبات صفر در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این که گاهاً بخش قابل توجهی از دارایی‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری، غیربورسی هستند، چشم‌پوشی از مازاد ارزش آن‌ها و صفر لحاظ کردن آن در محاسبات باعث کاهش دقت محاسبه NAV می‌شود.

در انیگما اطلاعات مربوط به شرکت‌های غیربورسی و سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی به‌طور پیوسته با گزارشات کدال به‌روزرسانی و ارزش‌گذاری می‌شوند. نحوه ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی در نکات تحلیل انیگما قابل مشاهده است.

استراتژی معاملاتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

برای ارزش‌گذاری از این روش باید NAV را به ازای هر سهم محاسبه کرد. با تقسیم قیمت روز بر (P/NAV) ارزندگی سهام قابل تحلیل و بررسی است. به میزانی که درصد این نسبت بالاتر باشد، قیمت سهم در بازار سرمایه به ارزش ذاتی خود نزدیک‌تر است.

تجربه نشان داده است که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت پی به ان‌ای‌وی می‌تواند حدود 60 تا 70 درصد باشد. پس اگر این نسبت برای یک سهم 50 درصد محاسبه چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ شود، سهم مناسبی برای خرید است. ولی اگر P/NAV یک سهم در حدود 65 یا بالاتر باشد نباید آن سهم خریداری شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در درصدهای بالای این نسبت دارندگان آن، سهم خود را بفروشند.

برای آشنایی بیشتر می‌توانید مقاله استراتژی معاملاتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را مطالعه کنید.

خالص ارزش کنونی (فعلی) طرح:

خالص ارزش کنونی (فعلی) طرح یا همون NPV، نمایانگر وجوه نقد ورودی تنزیل شده منهای وجوه نقد خروجی تنزیل شده مربوط به طرح هست. نرم افزار کامفار این کار رو خودش انجام میده و این خروجی در صفحه اول طرح هم نشان داده میشه. اما شما میتونین تو نرم افزار اکسل هم این کارو انجام بدین و تحلیل های جالبی هم بدست بیارین. برای حل این موضوع باید تابع NPV را بررسی کنیم.

npv, ارزش فعلی خالص, تابع NPV در اکسل

در این تابع RATE همان نرخ سود یا بهره و در واقع فاصله دو جریان نقدی که ممکنه سالانه یا ماهانه باشه و VALUEها، جریانات نقدی طرح هست که باید محاسبه بشه.

به مثالهای زیر دقت کنید و سعی کنین درک درستی از ماجرا پیدا چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ کنین.

مثال: با هم این مثال را ببینیم. در این مثال، ورودی و خروجی های طرح برای ۸ سال متوالی با دوره یکسان یکساله، نشان داده شده است. در ردیف خالص جریانات نقدی، تفاضل ورودی و خروجی را نشان می دهد. نرم تنزیل نیز ۲۰ درصد هست. قرار است در این طرح NPV را بدست بیاریم.

npv, ارزش فعلی خالص, تابع NPV در اکسل

برای حل این مسئله راه‌های مختلفی وجود داره که تقریباً همشو بهتون میگم.

روش اول: در ایتدا یک نکته ای را باید بدونین. بببنین اگر یادتون باشه در توابع قبلی مثل محاسبه اقساط و …؛ type را معلوم میکردیم و معمولاً صفر مینوشتیم که آخر سال انتخاب بشه. تابع npv به صورت پیش فرض type را صفر قرار داده است. یعنی برای هرسال(حتی سال اول) را باید به سال صفر تنزیل بدیم. در جلوتر هم خواهید دید اگر پولی همان اول پرداخت شده یعنی سال صفر، دیگه نیازی به استفاده از تابع npv نیست.

با تفاضل ورودی از خروجی، جریان نقدی برای هر دوره که اینجا سال هست را پیدا کنید. خب عملاً جریان تو هر سال معلومه؛ حالا باید یه جوری همه رو به سال اول بیاریمش. منطقیه. درسته؟

npv, ارزش فعلی خالص, تابع NPV در اکسل

دستور NPV را برای اینکار اینجوری مینویسیم.

جواب در این قسمت ۲.۶۳۸ خواهد شد. در مثال بالا rate=20% و value ها هم شامل کلیه اعداد ردیف ۴ خواهد بود. در این مثال ما اومدیم خیلی راحت با استفاده از تابع npv ، ارزش چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ فعلی را محاسبه کنیم. یعنی با نرخ تنزیل مورد نظر که ۲۰ بود، همه جریانات را به سال صفر که اکنون هست تبدیل نمودیم.

روش دوم: اما در روش بعدی، شما می تونین هر جریان نقدی رو تک به تک به زمان صفر با فرمول fv/(1+r)^nper یا تابع PV تبدیل و اونوقت جمع جریانات نقدی که همگی در زمان صفر هست را حساب کنید. این کار رو در دو ردیف مثل شکل زیر انجام دادم.

npv, ارزش فعلی خالص, تابع NPV در اکسل

تو شکل بالا، هر دو عدد بدست امده، یکسان بوده و هر دو نتیجه یکسان است.

npv, ارزش فعلی خالص, تابع NPV در اکسل

باید این مثال رو خودتون یه بار حل کنین. واسه سهولت هم فایل اکسل این کار رو اینجا گذاشتم که دانلود کنین.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.