مزایای پایبندی به استراتژی


هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار

هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار

هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار به این معنا است که فرد یا سازمان به جای تمرکز بر وظایف و چگونگی انجام آنها بر روی نتایج نهایی این وظایف تمرکز نماید. هدفگرایی قاطعانه ، تمرکز اصلی را به جای فرآیند انجام کارها، به اهدافی اختصاص می‎دهد که این کارها برای رسیدن به آن لازم هستند. هدفگرایی همچنین یکی از سبکهای مدیریتی نیز شناخته می‎شود. مظور ما از هدفگرايي در مفاله اهداف کسب و کار است که با تحقق اهداف فرايندي محقق خواهد شد.

در این شیوه مدیران باید یاد بگیرند که اهداف شرکت را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و آنها را به عنوان اهداف کاری روزانه و یا هفتگی به کارکنان و تیم های کاری خود معرفی نمایند.

برخی از مزایای هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار در ادامه شرح داده شده است:

مزیت 1: انعطاف پذیری

اگر شما به فرآیند هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار فکر کنید، دیگر راه رسیدن به نتیجه چندان مهم نیست. چیزی که مهم است حصول به نتیجه به خودی خود است. این امر به این معنی است که روشهای انجام کارها بسیار انعطاف پذیر است. اگر یک رویکرد کار نکرد، خیلی مهم نیست! پایبندی به یک رویکرد و فرآیند خاص مطرح نخواهد بود، بلکه تنها نتیجه مهم است. بنابراین کافی است شیوه انجام کار را با یک شیوه بهتر عوض کنیم. به این ترتیب ما در یک فرآیند خاص و یا بحبوحه و پیچیدگی آن گیر نمی‎کنیم.

لذا انعطاف پذیری یکی از مزایای عمده ناشی از هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار است.

مزیت 2: انگیزه بالاتر برای اقدام

یکی دیگر از مهمترین مزایای هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار، افزایش انگیزه برای انجام کار و به عبارتی عملگرا بودن است. اگر شما به دنبال یک نتیجه هستید معمولا آن را همین الان می‎خواهید. این امر پتانسیل زیادی برای سرمایه گذاری در اقدامات هدفگرا ایجاد می‎کند. وقتی نتیجه مورد نظر خود را پیش بینی و تجسم می‎کنید باعث می‎شود که فرآیند انجام کار هم واقعا لذت بخش شود، حتی اگر این کار به خودی خود خیلی خسته کننده باشد.

در ادامه به برخی ملاحظات در رابطه با هدفگذاری برای کارکنان اشاره می‎شود که می‎تواند این مزایا را به واقعیت تبدیل کند.

 1. اهداف تعیین شده را با اهداف شرکت مطابقت دهید.

اهداف هر کارمند برای موثر بودن باید با استراتژی کلی رشد شرکت در ارتباط باشد. هنگامی‎که کارکنان درک کنند که نقش فرد و مسئولیتهای فردی آنها در رشد سازمانی نقش دارد، اغلب بیشتر متمرکز و متعهد به دستیابی به اهدافی هستند که به موفقیت در کسب و کار و خودشان منجر می‎شود. در ارتباط مداوم بودن با اهداف تجاری استراتژیک (و تاکید مرتب بر مأموریت شرکت) می‎تواند به حفظ کارکنان در کارهایی که انجام می‎دهند کمک کند.

اگر اهداف کاری روزانه یا ماهیانه کارکنان به اهداف کلیدی استراتژیک مرتبط شده و این ارتباط برای آنها تشریح شود کارکنان به راحتی پاسخگویی در قبال وظایف و اهداف مقرر شده را قبول میکنند، زیرا آنها “تأثیر مستقیم عملکردشان را درک خواهند کرد”.

 1. دعوت از کارمندان برای تعیین اهداف خاص شغلی

مدیران ممکن است برای هر یک از کارکنان اهداف خاصی داشته باشند، اما اگر آنها از کارکنان برای تعیین اهداف مربوط به مشاغل فردی خود سوال کنند به احتمال زیاد پاسخ های روشنگری دریافت خواهند کرد. بین اهداف اعمال شده به کارکنان و تشویق کردن آنها برای دستیابی به اهداف پیشنهادی خودشان تفاوت بزرگی وجود دارد.

معمولا اهداف خاصی که در مورد بهره وری و کارآیی باشند، اغلب بسیار موثر هستند. هنگام کار با یک کارمند، اشتباهات کمتر در کار و افزایش بهره وری را هدف قرار دهید. این امر می‎تواند به طور مثال تماسهای فروش بیشتر در یک روز باشد، یا برای یک نماینده خدمات مشتریان، به صورت حل و فصل مسائل مربوط به مشتری در زمان کوتاهتر و در نتیجه تعامل با تعداد بیشتری از مشتریان به صورت روزانه باشد.

ضمن اندیشیدن به هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار توجه داشته باشید که درخواست از کارمندان برای “انجام کار بهتر” یک هدف موثر نیست. هر هدف باید در چارچوب SMART قرار گیرد:

 • Specific (مشخص): ایجاد اهداف واضح و مشخص برای اقداماتی که انجام می‎دهند.
 • Measurable (قابل سنجش): اطمینان حاصل کنید که هدف قابل اندازه گیری بوده و بنابراین پیشرفت آن قابل پیگیری است. به این ترتیب هدفی ایجاد می‎شود که برای کارمند معنی دار بوده و ایجاد انگیزه می‎کند.
 • Achievable (قابل دستیابی): هدف باید توسط کارمند قابل دستیابی باشد، اما از طرفی باید موجب رشد کارمند در نقش خود نیز بشود.
 • Relevant (مربوط): هدف بايد با اهداف ديگر هماهنگ و مرتبط باشد و از طرفی برای کارمند دارای اهمیت و ارزش باشد.
 • Time-based (مبتنی بر زمان): برای رسیدن به هدف تاریخ تعیین کنید.
 1. تاکید بر اهداف قابل دستیابی

هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار و تنظیم اهداف هنگامی‎ که هدف با توجه به مهارت کارکنان و منابع در دسترس، بیش از حد بلند پروازانه بوده و یا به سادگی قابل دستیابی نباشد، با شکست مواجه می‎شود. تحمیل یک هدف غیر قابل دستیابی به یک کارمند می‎تواند منجر به ناامیدی و فقدان انگیزه برای بهبود بیشتر شود.

اگر هدف قبلا توسط دیگران با تجربه ها و آموزش مشابه به دست آمده باشد، می‎تواند یک شاخص باشد و هدف قرار دادن آن غیر منطقی نیست.

قابل دستیابی بودن هدف، یکی از مهمترین اصول هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار بوده و در وهله اول مستقیما بر انگیزه فردی برای انجام کار تاثیر می‎گذارد؛ چرا که در غیر این صورت فرد ممکن است فکر کند که چرا باید خود را برای یک هدف غیرمنطقی خسته کند؟

هر کارمندی می‎تواند تمام پنج عنصر SMART ذکر شده در بالا را برای رسیدن به چنین هدفی به کار گیرد.

 1. برای کارکنان اهدافی سازگار با مسئولیت هایی که دارند تعیین کنید

هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار معمولا هنگامی ‎که به صورت یک مسابقه یا رقابت بین کارکنان طراحی می‎شود، ناموفق خواهد بود. سعی کنید از تعیین اهداف مختلف برای کارکنانی با مسئولیت های مشابه اجتناب نموده و از تشویق به رقابت داخلی، که منجر به کاهش روحیه و ناراحتی برای مدیران می‎شود پرهیز نمایید.

 1. برای کارکنانی که به اهداف خود دست می‎یابند پاداش تعیین کنید

در جریان هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار، بسیار مهم است که کارکنانی را که اهدافی تعیین کرده و سپس به آنها دست یافته و یا از آنها بالاتر رفته‎اند شناسایی نمایید. این شناسایی می‎تواند به صورت پاداش، جایزه، گواهی، و یا تأیید عمومی‎در جلسه کارکنان انجام شود. اینگونه توجه و تقدیر، نه تنها باعث ارج نهادن به تلاش این کارمندان می‎شود، بلکه به وضوح به سایر کارکنان نیز نشان خواهد داد که شرکت ارزش این نوع تعهد و کار سخت را می‎داند. این امر انگیزه بیشتری برای بقیه افراد نیز فراهم خواهد کرد. وقتی انجام یک کار سخت بدون توجه باقی می‎ماند، کارکنان احساس می‎کنند که اهمیتی به سختکوشی آنها داده نمی‎شود و ممکن است به دنبال یک کار جدید در جایی دیگر باشند.

 1. با کارکنانی که به اهداف خود نرسیدند به طور نزدیک در تماس باشید

همه کارمندان در جریان فرآیند هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار، صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می‎کنند ممکن است نتوانند با موفقیت به اهداف خود دست یابند. در حالت ایده‏آل، مدیر آنها به صورت دوره‏ای پیشرفتشان را ارزیابی می‎کند تا در صورت لزوم به ارائه کمکهای لازم بپردازد. در شرایطی که مهلت توافق شده به پایان می‎رسد ولی اهداف هنوز برآورده نشده‎اند، باید بحثی جدی در مورد آنچه که اشتباه است صورت گیرد و در کنار آن افراد به تلاش دوباره تشویق شوند و یا اهداف اعلام شده اصلاح گردند.

در پایان باید در مورد بررسی عملکرد کارکنان تاکید کنیم و از مدیران بخواهیم در مورد ارزیابی کارآمد و مؤثر بیشتر مطالعه کنند و بدانند که چگونه هدفگرایی برای سیستم سازی در محیط کار می‎تواند به تعمیق تعامل کارکنان در سازمان کمک کند.

انواع استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس

امروزه دیگر اهمیت بازار فارکس به عنوان یکی از محبوب‌ترین مارکت‌ها جهت کسب درآمد دلاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. جهت فعالیتی سودمند در این بازار لازم است علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی با انواع استراتژی‌های معاملاتی نیز آشنا شوید. در ادامه سعی داریم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم.

در بازار فارکس تمامی تریدرهایی که تا به امروز توانسته‌اند موفقیتی به دست آورند قطعاً در گذشته قوانینی درست و حسابی را برای خود مشخص نموده‌اند. البته باید بدانید تنها وضع نمودن قوانین نیست که کاربران را جهت رساندن به موفقیت سوق می‌دهد بلکه پیروی از آن و انجام معاملات طبق اصول آن نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات است. برای تبدیل شدن به یک تریدر و معامله‌گری حرفه‌ای و کاربلد باید قوانین مشخصی را برای خود در نظر داشته باشید.

این‌گونه قوانینی که برای هر شخص متفاوت از دیگری است و می‌تواند اشخاص را جهت رساندن به موفقیت سوق دهد به استراتژی معاملاتی شهرت یافته‌اند. استراتژی معاملاتی برای افراد نسبت به شرایط و خلق و خویی که دارند مشخص می‌گردد. از آن‌جایی که اخلاق و روحیات افراد با یکدیگر تفاوت دارد لازم است با استراتژی شخصی که دارند به انجام معاملات فارکس بپردازند. در ادامه با ما همراه باشید تا انواع استراتژی معاملاتی فارکس را خدمت شما عزیزان شرح دهیم تا از خواندن آن‌ها مطالب مفیدی کسب کنید.

ساخت استراتژی معاملاتی در فارکس

برای ساخت استراتژی‌های شخصی در انجام معاملات فارکس برداشتن چندین قدم راحت می‌تواند کارساز باشد:

 1. در گام اول لازم است آموزش‌های لازم را از منابعی معتبر و مطمئن ببینید و پس از آن مباحث فارکس را یاد بگیرید و با آن‌ها آشنا شوید. در این صورت قادر خواهید بود استراتژی ایده‌آل و کارآمدی برای خود بسازید. آشنا شدن با کلیه مباحث فارکس یعنی با تمام اصطلاحات، ‌اندیکاتور‌ها، انواع تحلیل‌ها و…به خوبی آشنا شوید و هیچ‌گونه پرسش و بخش مبهمی در ذهنتان باقی نماند. با این کار قادر خواهید بود یک استراتژی مشخص و کارآمدی را بدون هیچ‌گونه ابهامی در اختیار گیرید.
 2. در گام بعدی لازم است پس از گذراندن مراحل آموزشی درباره مباحث فارکس مدت زمان کوتاهی را به فعالیت آزمایشی اختصاص دهید. در واقع در این زمان آزمایشی می‌توانید یک حساب دمو برای خود افتتاح کنید و انجام معاملات در فارکس را آغاز کنید. در این مرحله آزمایشی شما به خوبی در دل ماجرا فرو می‌روید و از طرفی با درک بهتری از نقاط قوت و نقاط ضعف خود وارد معاملات خواهید شد. در این برهه زمانی باید تمام تریدهایی که انجام می‌دهید را با مشخصات کامل یادداشت کنید. علاوه براین یادداشت‌ برداری از اتفاقاتی که در این دوره رخ داده نیز توصیه می‌شود. بدین صورت شما یک ژورنال از اتفاقات و معاملات خود خواهید داشت؛ اما مزیت این یادداشت برداری یا به اصطلاح تهیه ژورنال چیست؟ با این کار شما متوجه تمام اشتباهات و نقاط ضعف خود به هنگام انجام معاملات خواهید شد. در نتیجه پس از مدت‌ها با ورق زدن ژورنال متوجه خواهید شد که در گذشته چه اشتباهاتی مرتکب شده‌اید و آن‌ها را تجربه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود قرار خواهید داد‌. بهتر است تمام شکست‌ها و معاملات را زیر پا بگذارید و از آن‌ها به نفع معاملات بهره ببرید.

علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که وفاداری به استراتژی شخصی خود یکی از مهم‌ترین اصول در موفقیت معامله‌گران به شمار می‌رود. اگر فکر می‌کنید عمل کردن به قانونی خاص می‌تواند برای شما دردسرساز باشد و ممکن است آن را زیر پا بگذارید مزایای پایبندی به استراتژی به هیچ عنوان آن را وضع نکنید. در صورتی که به مرحله پایبندی و وفاداری به استراتژی معاملاتی رسیدید قطعاً متوجه کسب سودهای مطلوب در بلند مدت خواهید شد.

استراتژی های فارکس

تعریفی کوتاه از انواع استراتژی معاملاتی فارکس

تا این‌جا گفتیم که استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس اهمیت دارند و هر معامله‌گر باید آن‌ها را یاد گیرد؛ اما لازم است بدانیم استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که این استراتژی‌ها نوعی سیستم و چرخه هستند که به معامله‌گران بازار فارکس کمک می‌کند زمان انجام معاملات و موعد خرید و فروش یک جفت ارز را به درستی تشخیص دهند.

همان‌طوری که در متون فوق گفته شد انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس کم نیستند و افراد به راحتی می‌توانند جهت بهره‌گیری از آن‌ها گام بردارند‌. معامله‌گران به کمک استراتژی‌هایی همچون تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به سهولت قادر خواهند بود بازار را تحلیل کنند و با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به انجام معاملات گام بردارند. به طور کلی می‌توان گفت به کمک انواع مزایای پایبندی به استراتژی استراتژی معاملاتی در فارکس می‌توان ریسک انجام معاملات را به طور صحیحی مدیریت کرد.

بررسی جامع و کامل استراتژی‌های فارکس

در تصویر ذیل که به صورت نموداری در اختیار شما قرار گرفته است، می‌توانید متوجه رابطه انواع استراتژی معاملاتی در فارکس شوید. در واقع به کمک نمودار مربوطه می‌توانید تشخیص دهید که چگونه هر یک از این استراتژی‌ها در ساختار کلی جای می‌گیرند. در این نمودار به راحتی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی فارکس را از نظر دامنه همپوشانی و گستردگی دانش مقایسه کنید.

استراتژی‌های کارآمد و برتر در تریدهای فارکس

در صورتی که قصد دارید معاملات فارکس را در بهترین حالت ممکن و به نحواحسن انجام دهید لازم است چندین عامل ضروری را در اختیار گیرید‌. در بحث معاملات فارکس انواع مختلفی از استراتژی‌ها وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید. این موضوع که معامله‌گر بتواند درک درستی از استراتژی داشته باشد و به راحتی بتواند با آن کار کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه اهداف و همچنین منابع اطلاعاتی و آموزشی معامله‌گران با یکدیگر متفاوت است باید آن‌ها را به هنگام انتخاب استراتژی متناسب خود در نظر داشته باشند.

معیارهای معامله‌گران جهت مقایسه استراتژی‌های فارکس

مهم‌ترین معیارها برای معامله‌گرانی که قصد مقایسه انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس را دارند این است که مقدار زمان مورد نیاز، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و همچنین فاصله معمول تا هدف را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که معامله‌گران سه معیار مذکور را جهت مقایسه استراتژی‌ها به کار گیرند استراتژی‌ها همانند نمودار حبابی ذیل نمایش داده خواهند شد.

همان‌طوری که می‌بینید در محور عمودی «نسبت ریسک ریوارد» نشان داده می‌شود و طبق استراتژی‌هایی که در بخش بالایی نمودار جای گرفته‌اند، پاداش (Reward) بالاتری برای هر ریسک انجام شده و پذیرفته شده در هر معامله توسط معامله‌گر را دارند. بالاترین نسبت ریسک ریوارد در این استراتژی‌ها به معامله‌گری پوزیشن (Position trading) نسبت داده می‌شود. محور افقی این نمودار به سرمایه‌گذاری زمانی اختصاص داده شده است. به طورکلی می‌توان گفت طبق این نمودار جهت نظارت بر معاملات به چه میزان زمان مورد نیاز هست. در این بین می‌توان به استراتژی اسکالپ به عنوان یکی از استراتژی‌‌هایی که بیشترین حجم منابع زمانی را از آن خود کرده است اشاره کرد. در استراتژی اسکالپ می‌توان شاهد تعداد بسیار زیادی از معاملات به صورت منظم و مرتب بود.

استراتژی معامله در Forex

انجام معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز نوعی ترفند است که معامله‌گران جهت انجام معاملات خود از آن بهره می‌گیرند. در این نوع استراتژی افراد به مطالعه قیمت‌های تاریخی جهت فرموله‌سازی استراتژی معاملاتی تکنیکال پرایس اکشن می‌پردازند. در واقع می‌توان از این نوع استراتژی به عنوان یک تکنیک کاربردی و مجزا استفاده کرد. علاوه بر این می‌توان چنین استراتژی را با یک اندیکاتور همراه کرد و از آن بهره گرفت. در استراتژی پرایس اکشن خبری از اصول فاندامنتال نیست و این اصول در این نوع استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها بسیار کم‌تر دیده می‌شود. ذر ادامه لازم است بگوییم که استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که در بین استراتژی پرایس اکشن جای گرفته‌اند.

بررسی مدت زمان معامله در استراتژی پرایس اکشن

دوره‌های زمانی متنوعی را جهت انجام معاملات پرایس اکشن می‌توان در برداشت. این دوره‌های زمانی می‌توانند طولانی مدت، متوسط و حتی کوتاه مدت باشند. اینکه افراد می‌توانند در بازه زمانی دلخواه و در چارچوبی خاص نسبت به تحلیل و انجام معاملات اقدام کنند سبب شگفتی تعداد زیادی از معامله‌گران شده است. درباره نقاط ورود و خروج در این نوع معاملات باید بگوییم که روش‌های متعددی وجود دارد. با تعیین سطوح حمایت یا مقاومت به روش‌های مختلف به راحتی می‌توان نقاط ورودی و یا خروجی را پیدا کرد و از آن‌ها استفاده نمود. تعدادی از روش‌هایی که جهت تعیین نقاط ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:

 • فیبوناچی اصلاحی
 • استفاده از سایه کندل
 • تشخیصروند
 • اندیکاتور
 • اسیلاتورها

جالب است بدانید استراتژی پرایس اکشن تمامی استراتژی‌هایی که در متون فوق ذکر شد را می‌تواند شامل شود. جهت بهره‌مندی از هر یک از این استراتژی‌ها باید بگوییم که لازم است در شرایط خاصی و مشخصی را به وجود آورید و سپس در انجام معاملات از همراهی آن‌ها بهره گیرید.

بررسی و معرفی استراتژی معامله در مناطق رنج

از انواع استراتژی در معاملات فارکس می‌توان به استراتژی معامله در مناطق رنج اشاره کرد. این نوع استراتژی شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت هست و به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات و تریدهای خود را اطراف این سطوح انجام دهند. استراتژی معامله در مناطق رنج را می‌توان در شرایطی به کار گرفت که خبری از تحرک و نوسان قیمت‌ها وجود ندارد. در واقع باید بگوییم در صورتی که روند مشخصی در بازار وجود نداشت قطعاً می‌توان بر روی عملکرد این استراتژی حساب کرد.

استراتژی معاملاتی فارکس

یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها جهت انجام معامله در این نوع استراتژی، تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این نوع استراتژی مدت هر معامله میزان مشخصی ندارد؛ بنابراین شما می‌توانید بدون هیچ دغدغه خاصی از استراتژی معامله در مناطق رنج (range-bound) در هر چارچوب زمانی که تمایل دارید بهره گیرید. با شکستن خطوط حمایتی و مقاومتی، قطعاً مدیریت ریسک را می‌توان بخشی مهم از این استراتژی معاملاتی تلقی کرد.

در چنین وضعیتی بهترین تصمیم برای یک معامله‌گر رنج بستن معاملات range-bound به حساب می‌آید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که اسیلاتورهایی که وجود دارند که می‌توان بر روی آن‌ها جهت انجام زمان‌بندی حساب کرد. از اسیلاتورهای کاربردی و مطرح می‌توان به RSI، CCI و استوکاستیک‌ها اشاره کرد. معاملاتی که در بستر رنج هستند را می‌توان به نسبت‌های مناسب ریسک به ریوارد تبدیل کرد. از آن‌جایی که احتمال اینکه این امر به سرمایه‌گذاری زمانی طولانی‌مدتی نیاز داشته باشد قطعاً مزایا و معایبی را به همراه دارد.

مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج

با شناخت مزایا و معایب می‌توانید به عنوان یک تریدر موفق به اهداف خود دسترسی پیدا کنید. از مزایای این نوع استراتژی می‌توان به بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی زیاد و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مطلوب اشاره کرد. معایبی که در این بین ممکن است تعدادی از معامله‌گران را آزرده‌ خاطر کند این است که احتمالاً معامله‌گران به سرمایه‌گذاری مدت دار و طولانی نیاز خواهند داشت. علاوه بر این نیاز به تحلیل تکنیکال قوی نیز می‌تواند به عنوان یک عیب و ایراد در این نوع استراتژی تلقی شود.

بررسی استراتژی معاملاتی روند محور در فارکس

از استراتژی روند محور می‌توان به عنوان یک استراتژی و ترفند ساده و بی‌آلایش فارکس نام برد. در بسیاری از موارد دیده شده که تعدادی از معامله‌گران این نوع استراتژی را با سطوح گوناگون تجربه می‌کنند و از آن بهره می‌گیرند. مدت معامله در استراتژی روند محور معاملاتی را می‌توان وابسته به روند کل در میان‌مدت و طولانی‌مدت دانست و از آن استفاده کرد. از آن‌جایی که معاملات در طول‌های مختلف و بازه زمانی متنوعی رخ می‌دهند معمولاً تحلیل چندین چهارچوب زمانی که همراه با پرایس اکشن هست را می‌توان در استراتژی مذکور استفاده نمود.

نقاط ورودی در استراتژی معاملاتی روند محور را به کمک یک اندیکاتور مشخص می‌کنند. در ادامه لازم است بدانید که نقاط خروج را مطابق نسبت مزایای پایبندی به استراتژی ریسک به ریوارد مطلوب نیز بررسی و محاسبه می‌کنند. تریدرها می‌توانند قیمت هدف را به راحتی و به کمک فاصله سطوح استاپ (Stop Level) تعیین کنند. با این وجود می‌توانند از نسبت ریوارد به ریسک مناسبی برخوردار شوند.

بررسی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ به عنوان یک استراتژی در بازار فارکس

یکی دیگر از انواع استراتژی‌ معاملاتی فارکس، معامله‌گری پوزیشن است که می‌توان آن را نوعی استراتژی بلندمدت تلقی کرد. این نوع استراتژی روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز می‌کند و همچنین روش‌های تکنیکال مانند نظریه موج الیوت نیز در آن کاربرد دارد. در این نوع استراتژی به هیچ عنوان نوسانات کوچک بازار اهمیتی ندارند. استراتژی معامله‌گری پوزیشن را می‌توان در تمام بازارها اعم از سهام و فارکس به‌کار برد.

مدت معامله در این استراتژی را در متون فوق گفتیم که معمولاً طولانی مدت هستند. در واقع می‌توان گفت معاملات در این نوع پوزیشن چشم‌اندازی طولانی‌مدت هفته‌ای، ماهیانه و حتی سالیانه دارند که برای معامله‌گرانی که تلاش می‌کنند و پشتکار بیشتری دارند بسیار مناسب هست. در ایده‌های معاملاتی لازم است به درستی از مسائل فاکتورهای اقتصادی مطلع شوید و درک صریحی از چنین مسائلی داشته باشید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که معمولاً سطوح کلیدی بر روی نمودارها در بازه زمانی طولانی‌تری مثلاً بازه هفتگی یا ماهیانه می‌توانند اطلاعات مهم و ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. معامله‌گران می‌توانند به کمک تحلیل تکنیکال سایر استراتژی‌ها نقاط ورود و خروج را دریابند و اقدام به انجام معامله نمایند.

استراتژی معاملاتی فارکس

معرفی استراتژی معامله‌گری روزانه

معامله‌گری روزانه یکی دیگر از انواع استراتژی معاملات فارکس هست. این نوع استراتژی را به منظور انجام ترید و معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی و استفاده می‌کنند. دلیل بسته شدن تمام پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار نیز همین است. به کمک چنین استراتژی افراد می‌توانند در طول روز چندین معامله را به سرانجام برسانند. مدت معامله یا بازه زمانی معامله در این نوع استراتژی‌ معامله‌گری روزانه را می‌توان زمانی بین چند دقیقه الی چند ساعت تلقی کرد.

به طور کلی باید بدانید که چنین معاملاتی در همان روزی که بازگشایی می‌شوند و معامله‌گر به آن وارد می‌شود باید بسته شود. این نوع استراتژی نیز همانند سایر استراتژی‌ها از مزایا و معایب متعددی برخوردار شده است. از مزایای استراتژی معامله‌گری روزانه می‌توان به تعداد معاملات بالاتر و همچنین به نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این نوع استراتژی می‌توان نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد جهت انجام معاملات و نیازمند بودن به تحلیل تکنیکال قوی را نام برد.

بررسی استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

این نوع استراتژی که به استراتژی معامله انتقالی شهرت دارد، می‌تواند شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌تر و یا سرمایه‌گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر شود. با انجام چنین اقدامی افراد در نهایت می‌توانند به سوددهی مثبت معامله‌های خود بپردازند. در اولین درجه از کاربردهای این نوع استراتژی می‌توان در بازار فارکس از آن یاد کرد. مدت معامله‌ای که در چنین استراتژی انجام می‌شود قطعاً وابسته به نوسانات نرخ بهره میان ارزها می‌باشد. به همین دلیل می‌توان بازه زمانی انجام معامله را از میان‌مدت تا طولانی‌مدت یعنی هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه متغیر دانست.

در متن این مقاله سعی کردیم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم. زمانی که می‌خواهید یکی از استراتژی‌های کاربردی و مناسب را برای خود انتخاب کنید حتماً قبل از آن بازه زمانی که می‌توانید پای مانیتور بنشینید را در نظر بگیرید. خوب است بدانید که هر یک از این استراتژی‌ها می‌توانند برای شخصیتی خاص مورد استفاده قرار گیرند و قرار نیست هر استراتژی مناسب همه افراد باشد. اگر تمایل دارید در بهره‌گیری از انواع استراتژی‌ در معاملات فارکس موفقیت کسب کنید لازم است در ابتدا استراتژی متناسب با شخصیت معاملاتی خود را دریابید.

دانلود پاورپوینت مطالعه ای بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)

مطالعه ای بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR): بررسی انواع، مزایا و چالش ها

  حسابداری و اقتصاد

پاورپوینت حسابداری

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، مدلی از کسب و کار خود تنظیمی (خودگردانی) است که به شرکت کمک می کند تا از لحاظ اجتماعی نسبت به خود، ذینفعان و عموم مردم پاسخگو باشد. شرکت ها با انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی که تحت عنوان شهروندی سازمانی نیز می باشد، می‌توانند به نوعی از تاثیری که بر تمام جنبه‌های جامعه اعم از اقتصاد، اجتماعی و محیط زیست دارند، مطلع شوند. این نمونه پاورپوینت، به صورت کاملا حرفه ای طراحی شده و در آن به بحث و بررسی جامعی در زمینه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداخته شده است.

در ادامه می توانید بخشی از این پاورپوینت را در قالب یک ویدئو، مشاهده نمایید، لازم به ذکر است که کل اسلایدهای این پاورپوینت، در این ویدئو قرار نگرفته و تنها تعدادی از اسلایدها به عنوان نمونه قرار داده شده اند. برای دریافت فایل پاورپوینت قابل ویرایش، می توانید اقدام به خرید این محصول از سایت نمایید.

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) چیست؟

مشارکت در CSR به این معناست که، در روند عادی کسب و کار، نحوه عملکرد یک شرکت به شیوه‌ ای است که به‌جای اینکه کمکی منفی به جامعه و محیط داشته باشد، به بهبود جامعه و محیط منجر می شود.

 • مسئولیت اجتماعی شرکتی مدلی از کسب و کار است که به واسطه آن شرکت ها به طور هماهنگ تلاش می کنند تا به نحوی عمل کنند که به جای تخریب جامعه و محیط زیست، باعث بهبود آن شوند.
 • CSR به بهبود جنبه های مختلف جامعه و ارتقاء تصویر مثبت برند شرکت ها منجر می شود.
 • برنامه های مسئولیت شرکتی یک راه فوق العاده جهت تقویت روحیه در محل کار می باشند.
 • CSRها اغلب به چهار دسته اثرات زیست محیطی، مسئولیت اخلاقی، تلاش های بشردوستانه، و مسئولیت های مالی تقسیم می شوند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی، یک مفهوم جامع و فراگیر است که می تواند اشکال مختلفی را بسته به نوع شرکت و صنعت شامل شود. کسب‌وکارها علاوه بر تقویت برندهای خود، از طریق برنامه‌های CSR، بشردوستانه و تلاش‌های داوطلبانه می توانند به نحو موثری به جامعه کمک کنند. برای مسئولیت پذیری یک شرکت از لحاظ اجتماعی، در وهله اول، یک شرکت بایستی نسبت به خود و ذینفعانش پاسخگو باشد. شرکت‌هایی که برنامه‌های CSR را به کار می گیرند، غالبا کسب‌وکار خود را به حدی توسعه داده و تقویت کرده اند که می‌توانند به نحو موثری به جامعه خدمات رسانی کنند. از اینرو، CSR معمولاً یک استراتژی است که از طریق شرکت های بزرگ پیاده سازی می شود. در هر صورت، هر چه یک شرکت عملکرد مشهود و موفق تری داشته باشد، برای تعیین استانداردهای رفتار اخلاقی برای همتایان، رقابت و صنعت خود از مسئولیت بیشتری برخوردار خواهد بود. اگرچه ابتکارات و نوآوری های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ​​نیز برنامه‌های مسئولیت اجتماعی را ارائه می دهند، اما به ندرت به اندازه شرکت‌های بزرگتر تبلیغ می‌شوند.

این پاورپوینت در 40 اسلاید آماده شده و در ادامه نیز، اسلاید شماره 5 آن قرار داده شده است:

مسئولیت اجتماعی شرکت چیست

انواع مسئولیت اجتماعی شرکت

به طور کلی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها به چهار نوع اصلی تقسیم می شود. به طور مثال، یک شرکت ممکن است به طور مجزا در هر یک از این موارد مشارکت کند و عدم مشارکت در یک زمینه، یک شرکت را از مسئولیت اجتماعی مستثنی نمی کند.

1) مسئولیت زیست محیطی

مسئولیت زیست محیطی پایه و اساس مسئولیت اجتماعی شرکتی بوده و مبتنی بر حفظ ماهیت اصلی است. از طریق عملکرد بهینه و حمایت از دلایل مرتبط، یک شرکت می تواند اطمینان حاصل کند که منابع طبیعی را بهتر از قبل مورد توجه قرار می دهد. شرکت‌ها غالبا از طریق موارد زیر بر محیط زیست نظارت می کنند:

 • کاهش آلودگی، زباله، مصرف منابع طبیعی و انتشار گازهای گلخانه ای در کل فرآیند تولید آن
 • بازیافت کالاها و مواد در سراسر فرآیندهای آن، اعم از ترویج شیوه های استفاده مجدد با مشتریان خود
 • خنثی سازی اثرات منفی با توسعه و تجدید منابع طبیعی یا پشتیبانی از دلایلی که می تواند در خنثی سازی تأثیر شرکت موثر باشد. به طور مثال، سازنده ای که اقدام به جنگل زدایی درختان می کند، ممکن است ملزم به کاشت همان مقدار یا تعداد بیشتری درخت شود.
 • توزیع آگاهانه کالا با انتخاب روش هایی که از کمترین تأثیر بر انتشار و آلودگی برخوردار باشند.
 • طراحی و ساخت خطوط تولیدی که باعث افزایش این ارزش ها شوند. به طور مثال، شرکتی که یک ماشین چمن زنی گازی را تولید می کند، ممکن است یک ماشین چمن زنی برقی را نیز طراحی کند.

2) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، رکن مسئولیت اجتماعی شرکت بوده و مبتنی مزایای پایبندی به استراتژی بر رفتار منصفانه و اخلاقی است. اگرچه نیروهای خارجی یا ترجیحات مشتریان ممکن است اهداف اخلاقی را شکل دهند، شرکت ها غالبا استانداردهای خود را تعیین می کنند. نمونه هایی از مسئولیت اخلاقی عبارتند از:

 • رفتار منصفانه با تمامی مشتریان بدون توجه به سن، نژاد و فرهنگ
 • برخورد مثبت با تمامی کارکنان در زمینه حقوق و مزایا. لازم به ذکر است که این برخورد مثبت، تمامی ملاحظات شغلی منصفانه برای تمامی افراد صرف نظر از تفاوت های شخصی را شامل می شود.
 • گسترش استفاده از فروشنده برای استفاده از تامین کنندگان، صرف نظر از توجه به نژاد، جنسیت یا وضعیت اقتصادی
 • افشای به موقع و صادقانه نگرانی ها و دغدغه های عملیاتی به سرمایه گذاران. اگرچه انجام این کار همواره ضروری نیست، اما ممکن است یک شرکت تضمیماتی را اتخاذ کند تا روابط خود با ذینفعان خارجی را فراتر از آنچه از لحاظ قانونی لازم است، مدیریت کند.

3) مسئولیت بشردوستانه

مسئولیت بشردوستانه، رکن مسئولیت اجتماعی شرکتی محسوب می شود و نحوه عملکرد شرکت و نحوه کمک آن به جامعه را مورد توجه قرار داده و به چاش می کشد. در ساده ترین شکل، مسئولیت بشردوستانه به این موضوع می پردازد که یک شرکت منابع خود را برای تبدیل جهان به مکانی بهتر مصرف می کند. برخی از این چاش ها عبارتند از:

 • آیا یک شرکت، سود را به خیریه اهدا می کند؟
 • آیا یک شرکت فقط با تامین کنندگان یا فروشندگانی که به صورت خیرخواهانه با شرکت هماهنگ هستند، معاملاتی را انجام می دهد؟
 • آیا یک شرکت از طریق مرخصی یا مشارکت‌های مشابه از تلاش‌های بشردوستانه کارکنان پشتیبانی می‌کند؟
 • آیا یک شرکت حامی رویدادهای جمع آوری کمک مالی است و یا اینکه در زمینه رویدادهای مرتبط، در جامعه حضور و مشارکت دارد یا خیر؟

4) مسئولیت مالی

مسئولیت مالی، رکن مسئولیت اجتماعی شرکت بوده و سه حوزه فوق را به یکدیگر مرتبط می کند. به طور مثال، یک شرکت برنامه ریزی می کند که تمرکز بیشتری بر محیط زیست، مسائل اخلاقی و بشردوستانه داشته باشد. با این حال، شرکت بایستی از طرح های فوق از طریق سرمایه‌گذاری‌های مالی برنامه‌ها، کمک‌های مالی، یا تحقیقات در زمینه محصول، پشتیبانی کند، که انجام این کار، فرایندهای زیر را شامل می شود:

 • تحقیق و توسعه برای محصولات جدیدی که به توسعه و تقویت پایداری منجر می شود.
 • به کارگیری انواع مختلف استعدادها به منظور اطمینان از وجود نیروی کار متنوع.
 • ابتکاراتی که آموزش هایی را به کارکنان در مورد DEI، آگاهی اجتماعی یا نگرانی های زیست محیطی ارائه می دهد.
 • فرآیندهایی که ممکن است مستلزم صرف هزینه های بیشتر باشد، اما با نتایج CSR بیشتری همراه باشد.
 • کسب اطمینان از گزارشگری مالی شفاف و به موقع نظیر حسابرسی های خارجی.

لازم به ذکر است که برخی از مدل های مسئولیت اجتماعی شرکتی، مسئولیت مالی را با احساس داوطلبانه جایگزین می کنند. در غیر این صورت، بیشتر مدل ها شامل مسئولیت های زیست محیطی، اخلاقی و بشردوستانه به عنوان انواع CSR می باشند.

در ادامه، اسلاید شماره 9 این پاورپوینت، قرار داده شده است:

دلبستگی کارکنان

مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت

همچنانکه CSR برای جامعه از نقش حیاتی برخوردار است، به همان میزان نیز برای یک شرکت حائز اهمیت است. فعالیت‌های CSR می‌تواند برای ایجاد ارتباط بیشتر با جهان پیرامون، در ایجاد ارتباط قوی‌تر بین کارمندان و شرکت‌ها، تقویت روحیه و کمک به کارکنان و کارفرمایان موثر باشد. علاوه بر تأثیرات مثبت بر روی جهان پیرامون، دلایل دیگری نیز وجود دارد که کسب و کارهای مختلف، مسئولیت اجتماعی شرکتی را در برنامه های خود به کار می بندند.

CRS در صدد است تا از طریق مزایای مستقیم برای جامعه، طبیعت و جامعه ای که یک کسب و کار در آن فعالیت می کند، تأثیر مثبتی را بر جهان به جای بگذارد. همچنین، یک شرکت ممکن است مزایای داخلی را از طریق ابتکارات کسب کند. با آگاهی از اینکه شرکت آنها اهداف خوبی را ترویج می کند، رضایت و حفظ کارکنان ممکن است افزایش یابد. همچنین، ممکن است که اعضای جامعه تمایل بیشتری به معامله با شرکت‌هایی داشته باشند که درصدند فراتر از محدوده کسب‌وکار خود، از تأثیر مثبت آگاهانه‌تری برخوردار باشند.

1) شناخت برند

بر طبق تحقیقات، مصرف‌کنندگان نسبت به شرکت‌هایی که به نفع مشتریانش عمل کرده اند در مقایسه با شرکت‌هایی که از توانایی ارائه محصولات با کیفیت برخوردار بوده اند، تمایل بیشتری نشان داده اند. مشتریان به‌طور گسترده ای نسبت به اثراتی که شرکت‌ها می‌توانند بر جامعه خود داشته باشند آگاهی پیدا می‌کنند و بسیاری ازآنها تصمیمات خرید را برمبنای جنبه CSR یک کسب و کار اتخاذ می کنند. با توجه به اینکه یک شرکت بیشتر در زمینه CSR فعالیت می‌کند، احتمال بیشتری برای شناخت برند وجود دارد.

2) روابط سرمایه گذار

بر طبق مطالعات انجام شده، شرکت‌هایی که در زمینه‌های محیطی، اجتماعی، یا حاکمیتی، به عنوان پیشرو در نظر گرفته می‌شوند، نسبت به رقبای خود 11% صرف ارزش داشته اند. در خصوص شرکت هایی که در پی دستیابی به موفقیت و عملکرد بهتر از بازار هستند، پیاده سازی استراتژی های CSR به نحو مثبتی بر احساس سرمایه گذاران در مورد یک سازمان و نحوه نگرش آنها به ارزش شرکت تأثیر گذار می باشد.

3) دلبستگی کارمند

یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی که شرکت‌ها و کارکنان را با یکدیگر هماهنگ می کند، به عنوان مزایای شغلی غیر مالی است که به حفظ کارکنان منجر می شود. این امر در واقع به کاهش جابجایی کارکنان، کارکنان ناراضی و کل هزینه یک کارمند جدید منجر می شود.

4) کاهش ریسک

فعالیت‌های نامطلوب نظیر تبعیض علیه گروه‌های کارکنان، عدم توجه به منابع طبیعی یا استفاده غیراخلاقی از سرمایه‌های شرکت را در نظر بگیرید. اما احتمال زیادی وجود دارد که این نوع فعالیت به ایجاد مسائل حقوقی، دعوی قضایی منجر شود که در آن شرکت ممکن است از نظر مالی از تأثیر منفی برخوردار باشد و این موضوع در اخبار اصلی منتشر شود. با پایبندی به شیوه‌های CSR، شرکت‌ها با اجتناب از موقعیت‌های مشکل‌ساز و پیروی از فعالیت‌های مطلوب، می‌توانند باعث کاهش ریسک شوند. از آنجائیکه ممکن است از لحاظ مالی، تمامی مزایا به شرکت قابل انتقال نباشند، ارزیابی استراتژی‌های CSR ممکن است دشوار باشد. به طور مثال، برآورد تأثیر مثبتی که کاشت 1 میلیون درخت می تواند بر تصویر برند یک شرکت داشته باشد، بسیار پیچیده و دشوار است.

این نمونه پاورپوینت را می توان به عنوان یک قالب آماده پاورپوینت که قابل ویرایش می باشد نیز استفاده نمود. نمونه پاورپوینت آماده مسئولیت اجتماعی شرکت ها را می توان برای داشتن یک ارائه کلاسی و دانشگاهی حرفه ای استفاده نمود.

در ادامه، اسلاید شماره 35 این پاورپوینت، قرار داده شده است:

ابتکارات CSR

بسیاری از شرکت ها، CSR را به عنوان بخشی لاینفکی از تصویر برند خود دانسته و بر این باورند که مشتریان بیشتر با برند هایی که از نظر آنها اخلاقی تر هستند ارتباط برقرار کرده و در تعامل هستند. از این رو در زمینه روابط عمومی شرکت ها، فعالیت های CSR می تواند عامل مهمی محسوب شود. همچنین، برخی از بنیانگذاران شرکت نیز به دلیل اعتقادات خود، از انگیزه بالایی برای مشارکت در CSR برخوردار هستند.

حرکت به سمت CSR در چندین حوزه تأثیر گذار بوده است. به طور مثال، بسیاری از شرکت‌ها از طریق اقداماتی نظیر نصب منابع انرژی تجدیدپذیر یا خرید آفست کربن، اقداماتی را با هدف بهبود پایداری زیست‌محیطی عملیات خود در پیش گرفته اند. همچنین برای حذف وابستگی به شیوه‌های غیراخلاقی کار، نظیر کار کودکان، تلاش‌هایی نیز در زمینه مدیریت زنجیره‌های تامین انجام گرفته است. اگرچه برنامه‌های CSR غالبا در بین شرکت‌های بزرگ رواج بیشتری داشته است، اما کسب‌وکارهای کوچک نیز از طریق برنامه‌هایی در مقیاس کوچک‌تر نظیر اهدا به موسسات خیریه محلی و پشتیبانی از رویدادهای محلی، در برنامه های CSR مشارکت می‌کنند.

شرکت هایی که درصدد هستند تا موفقیت را فراتر از نتایج مالی نهایی اندازه گیری کنند، ممکن است استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکتی را نیز در برنامه های خود به کار ببندند. این استراتژی‌ها ممکن است بر مسئولیت‌های زیست‌محیطی، اخلاقی، بشردوستانه و مالی متمرکز شوند که فراتر از محصولاتی هستند که شرکت ها به فروش می رسانند. هدف CSR ها، تبدیل جهان به مکانی بهتر از معامله با مشتریان است و ممکن است مزایای خاصی را نیز برای شرکت به همراه آورد.

تجارت الکترونیکی موفق: 8 نکته برای بازاریابی فروشگاه آنلاین

هر ساله استراتژی های جدیدی در دنیای بازاریابی طراحی می شوند و ایده های قدیمی تغییر شکل می دهند. صاحبان فروشگاه های اینترنتی باید ترکیب ایده آل بازاریابی را که برای آن ها مفید است پیدا کنند. استراتژی های بازاریابی توسط کسب و کارهای مختلف برای جلب توجه مشتریان و همچنین آگاهی بخشی به آن ها درباره ویژگی ها، مشخصات و مزایای محصولات، مورد استفاده قرار می گیرند.

تجارت الکترونیکی موفق: 8 نکته برای بازاریابی فروشگاه آنلاین

هر ساله استراتژی های جدیدی در دنیای بازاریابی طراحی می شوند و ایده های قدیمی تغییر شکل می دهند. صاحبان فروشگاه های اینترنتی باید ترکیب ایده آل بازاریابی را که برای آن ها مفید است پیدا کنند. استراتژی های بازاریابی توسط کسب و کارهای مختلف برای جلب توجه مشتریان و همچنین آگاهی بخشی به آن ها درباره ویژگی ها، مشخصات و مزایای محصولات، مورد استفاده قرار می گیرند.

در ادامه به 8 نکته مهم در استراتژی بازاریابی یک تجارت الکترونیکی موفق اشاره خواهیم کرد:

1. بر روی سئو تمرکز کنید

بازدید از موتورهای جستجو یکی از مهم ترین راه های خرید آنلاین از فروشگاه های اینترنتی است. وقتی نوبت به سئو می رسد، عوامل مختلفی در این امر نقش دارند: پیاده سازی فنی، ساختار مفهومی سایت، محتوا، لینک ها و بهینه سازی کلمات کلیدی. اقدامات سئو تأثیر ماندگاری بر قابلیت مشاهده و بازدید دارند هر بازاریاب آنلاین باید از پایبندی به دستورالعمل های Google اطمینان حاصل کند. اگر به این دستورالعمل ها پایبند نباشید، ممکن است در نهایت با رتبه پایین تر و میزان ترافیک کمتری روبرو شوید.

2. به نسخه موبایل فکر کنید

تجارت از طریق موبایل به قدری قابل توجه شده است که برای بسیاری از مردم زندگی بدون آن قابل تصور نیست. تجارت سیار عامل اصلی رشد فروش در تجارت الکترونیکی است زیرا 30٪ از کل تجارت در سال 2015 را تشکیل می دهد. در همان سال، فروش تجارت از طریق موبایل در جهان به 104 میلیارد دلار رسید که 39٪ بیشتر از سال قبل بود. این ارقام ثابت می کند که بهینه سازی وب سایت خود برای کاربران موبایل برای یک فروشگاه آنلاین، رقابتی مفید است.

3. USP ی خود را بشناسید و به آن اولویت دهید

تجزیه و تحلیل رقبا اولین قدم برای ورود قوی و موفق در بازار است. این تحلیل سنگ بنای بازاریابی فروشگاه آنلاین است. فروشگاه ها باید (Unique Selling Point) USP (نقطه فروش منحصر به فرد) خود را در اولویت قرار دهند، زیرا متقاعد کننده ترین ویژگی منحصر به فرد کسب و کار شماست. برای جلب مشتری نیازی به پایین ترین قیمت ندارید. برای متمایز بودن در رقابت، می توانید ارسال رایگان یا سریع تر یا خدمات عالی به مشتریان ارائه دهید.

4- از توصیه ها و نظرات مشتریان استفاده کنید

پایگاه مشتریان موجود فروشگاه شما، پایه و اساس بازاریابی ارجاعی شما را تشکیل می دهد. فقط خریداران راضی، شما را به مشتریان احتمالی توصیه و پیشنهاد می کنند. به همین دلیل سرمایه گذاری در تقویت ارتباط با مشتریان و افزایش رضایت مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است. حمایت و پشتیبانی از مشتری تأثیر مثبتی در مشتریان شما خواهد داشت. حتی پس از اتمام خرید، شرکت ها می توانند بر رضایت مشتری مثلاً با کارت تبریک، هدایای تبلیغاتی و تخفیف تأثیر بگذارند.

ما برای وفاداری و ارتباط بهتر با مشتریان کسب و کار شما یک پیشنهاد ویژه داریم
جذب مشتریان جدید و افزایش فروش با پلتفرم باشگاه مشتریان آتی کلاب

آتی کلاب

پلتفرم باشگاه مشتریان آتی‌کلاب برای شما به عنوان صاحب یک کسب و کار این امکان را فراهم می کند تا بتوانید در یک محیط جذاب و کاربردی، با مشتریان فعلی خود در ارتباط باشید و نیز با طرح های انگیزشی مختلف، مشتریان جدید جذب نمایید و با قدردانی از فعالیت ها و ارتباط آن ها با کسب و کار شما، آن ها را مزایای پایبندی به استراتژی به مشتریان وفادار و همیشگی تبدیل نمایید.

5. استراتژی کامل محتوا داشته باشید

اگر محتوای مربوطه را ارائه دهید و گروه های خاصی را مورد هدف قرار دهید، پس همیشه می توانید مشتریان را در مکان مناسب چرخه حیات مشتری انتخاب کنید. این چرخه فرآیند را از اولین نقطه تماس مشتریان و شرکت (معمولاً از طریق تبلیغات) تا پایان رابطه تجاری شرح می دهد. اگر از طریق اطلاعات مفید علاقه مشتریان را برانگیزید، محصول شما به حوزه توجه آن ها منتقل می شود. محتوای بهینه شده به شما کمک می کند تا گروه های خاصی را مورد هدف قرار دهید. با استفاده از استراتژی محتوای مناسب، می توانید محصول خود را متناسب با نیازهای مشتریان تنظیم کرده و اصطلاحاً آن را ملموس کنید. می توانید از این سطح شخصی که ایجاد شده است برای ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه استفاده کنید. وقتی نوبت به سئو می رسد، محتوای خوب منجر به یک رتبه بالاتر، دامنه وسیع تر و نرخ تبدیل بهتر می شود.

6. مشتریان بالقوه را به سرنخ تبدیل کنید

بازاریابی آنلاین همیشه با عقد قرارداد یا خرید و تحویل یک محصول به پایان نمی رسد. بعضی اوقات این تازه شروع ارتباط با مشتری خواهد بود، مخصوصاً وقتی مشتری در ابتدای فرآیند به دنبال کسب اطلاعات است. این روش برای ارتباط با افرادی است که هنوز تصمیمی برای خرید نگرفته اند اما به دنبال محصول یا خدمت مورد علاقه خود هستند. به عنوان مثال می توانید با ارائه گزینه ثبت نام در خبرنامه به مشتریان بالقوه، با آن ها تماس بگیرید یا می توانید با استفاده از مطالب و تبلیغات متناسب، با آن ها ارتباط برقرار کنید.

7. قابلیت استفاده و فرآیندها را آسان تر و بهینه تر کنید

تکنیک های بازاریابی شما باید به گونه ای باشد که مشتریان بالقوه را به فروشگاه شما ترغیب کند و از سرخوردگی آن ها و خارج شدن از سایت بدون خرید، جلوگیری کند. بنابراین صاحبان فروشگاه های اینترنتی باید همواره سایت و فرآیند های آن ها را از نظر قابلیت استفاده بررسی کنند. عوامل ناامید کننده مشتریان معمولا شامل زمان بارگیری بیش از حد، طراحی ظاهری نامناسب و فرآیندهای طولانی و پیچیده است. نوع تشکیلسبد خرید و روش های پرداخت دو ضعف مکرر دیگر هستند.

8- از تبدیل مخاطب به مشتری، اطمینان حاصل کنید

بعد از اینکه قابلیت استفاده از فروشگاه خود را بهینه کردید، می توانید یک قدم جلوتر بروید و عناصر هدفمند را ترکیب کنید، که باعث تشویق مشتریان می شوند. همچنین داشتن یک نشان امنیتی و همچنین رتبه بندی و بازبینی مشتری ایده خوبی است. قرار دادن نشان ها و نمادها در صفحات سفارش، کیفیت و قابل اعتماد بودن فروشگاه را به بازدید کننده نشان می دهد.

همه چیز با سادگی و کیفیت آغاز می گردد..

قبل از اینکه میزان بازدید بیشتر شود یا نرخ تبدیل بالا را به عنوان هدف تعیین کنید، به عنوان یک صاحب فروشگاه ابتدا باید مطمئن شوید که اقدامات بازاریابی تجارت الکترونیک شما تاثیر گذار باشد. علاوه بر سیستم فروشگاهی خوب و عملکرد بهینه، فروشگاه شما نیز باید کاربر پسند باشد. اگر بودجه خود را صرف ارتقاء SEO، یا بازاریابی در شبکه های اجتماعی مختلف بدون آماده سازی مناسب کنید، به نتیجه قابل توجهی نخواهید رسید. محتوای فروشگاه و کیفیت آن از اولویت اصلی برخوردار است. تنها در صورت وجود این موارد می توان استراتژی بازاریابی عینی را دنبال کرد.

ما برای راه اندازی وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی شما یک پیشنهاد عالی داریم

آتی استور

پلتفرم فروشگاهی آتی‌استور برای شما به عنوان صاحب یک کسب و کار این امکان را فراهم می کند تا بتوانید در کمترین زمان و با حداقل هزینه، فروشگاه اینترنتی کسب و کار خود را راه اندازی نمایید.

مزایای پایبندی به استراتژی

استراتژی بازاریابی کوکاکولا

استراتژی بازاریابی کوکاکولا

استراتژی بازاریابی کوکاکولا ترکیبی از سه عنصر مهم است، قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه، دسترسی جهانی و ارتباط عالی با مشتری.

این برند در بیش از ۲۰۰ کشور جهان موجود است و در بسته‌بندی‌هایی در اندازه‌های مختلف به فروش می‌رسد.

محصولات به دلیل رقابت شدید در صنعت نوشابه، دارای قیمت‌های رقابتی هستند.

دسترسی جهانی کوکاکولا، توسط شبکه بزرگی با بیش از ۲۵۰ شریک در بطری‌سازی امکان‌پذیر شده است.

شرکای تولید بطری پس از تولید و بسته‌بندی، آن نوشیدنی‌های مارک‌دار نهایی را بین مشتریان و شرکای فروشنده توزیع می‌کنند.

سپس فروشندگان این محصولات را به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.

شرکای تولید بطری با مشتریان خود همکاری نزدیک می‌کنند و استراتژی‌های محلی کوکاکولا را اجرا می‌کنند.

در میان تعداد زیادی از مشتریان کوکاکولا، می‌توان به رستوران‌ها، سالن‌های سینما، پارک‌های تفریحی و سایر مشتریان کوچک و بزرگ اشاره کرد.

به‌طور سنتی، برند نوشابه به‌عنوان یک برند برای جوانان فروخته می‌شود.

بازاریابی برخی از مزایای اصلی را برای هر برند فراهم می‌کند و علاوه بر افزایش فروش، به یک هدف بلندمدت نیز دست می‌یابد.

هدف بلندمدت فعالیت‌های بازاریابی، افزایش آگاهی از برند و جذب و حفظ مشتری است.

نماد کوکاکولا را می‌توان به‌راحتی در سراسر دنیا از طریق بطری‌های کوکاکولا و تبلیغات تشخیص داد.

سبک بسته‌بندی آن باگذشت زمان تغییر کرده و اکنون در بطری‌های شیک و بسته‌بندی‌های پلاستیکی در سراسر جهان عرضه می‌شود.

محصولات آن به‌عنوان نوشیدنی‌های غیرالکلی طعم دار برای جوانان قرار می‌گیرد.

بازار هدف کوکاکولا عمدتاً از افراد گروه سنی ۱۳ تا ۳۵ سال تشکیل‌شده است.

همچنین ازنظر هزینه‌های بازاریابی در بین ۲۰ شرکت برتر در سطح جهان قرار دارد.

ازآنجاکه همیشه این برند هزینه‌های زیادی را صرف بازاریابی و تبلیغات کرده است. تبلیغات آن همیشه خلاقانه و ابتکاری بوده است.

استراتژی بازاریابی کوکاکولا ؛ هدف‌گذاری و موقعیت‌یابی کوکاکولا

هدف‌گذاری و موقعیت‌یابی کوکاکولا

کوکاکولا ازنظر استراتژیک خود را به‌عنوان برندی برای جوانان قرار داده است.

مصرف‌کنندگان عمده آن در گروه سنی ۱۳ تا ۳۵ سال (معروف به گروه هزاره‌ها) است.

هزاره‌ها ازنظر فنی، افراد باهوش و مستقلی هستند.

کوکاکولا در تبلیغات خود ازجمله تبلیغات چاپی و ویدیویی عمدتاً هزاره‌ها را هدف قرار می‌دهد.

این شرکت همیشه تلاش کرده است تا اولین انتخاب جوانان باشد.

بااین‌حال، این بدان معنا نیست که کوکاکولا در میان میان‌سالان مشتری ندارد.

جوانان بزرگ‌ترین قسمت از مشتری‌های جهانی کوکاکولا هستند.

کوکاکولا از طریق کمپین‌های تبلیغاتی خود در سطح جهانی، تصویری مزایای پایبندی به استراتژی دائمی و مشتری‌پسند را ترویج می‌کند.

بزرگ‌ترین بازار هدف آن، بخش مصرف‌کننده طبقه متوسط، در سراسر جهان است.

استراتژی بازاریابی کوکاکولا ؛ کوکاکولا یک برند جهانی

کوکاکولا یک برند جهانی

اکنون، در قرن بیست و یکم، این برند تجاری به‌عنوان یک برند تجاری متمرکز، بر نام تجاری جهانی خود است.

این برند به‌جای برند سازی جداگانه برای هریک از محصولات خود، در تبلیغاتش تمام محصولات خود را گرد هم آورده است.

شعار “طعم احساس” برای ارتباط با نسل هزاره و احساسات آنها است. این استراتژی مانند ورود به یک دوره جدید برای کوکاکولا است.

غول نوشابه از هر دو کانال سنتی و دیجیتال برای رسیدن به بازار هدف خود استفاده می‌کند.

علاوه بر تبلیغات چاپی و تلویزیونی، این برند از شبکه‌های اجتماعی نیز برای ایجاد ارتباطات عمیق‌تر استفاده می‌کند.

YouTube دارای بیش از ۱۳۰۰ فیلم بارگذاری شده توسط برند نوشابه است.

به‌عنوان بخشی از کمپین جدید طعم احساس، چندین ویدیوی جدید اضافه‌شده است.

این فیلم‌ها به چندین زبان هستند و نشان‌دهنده اندازه بازار کوکاکولا هستند.

دوره حال حاضر، دوره خدمات به مشتری است و تمرکز بیشتر و بیشتر باید بر مشتری مداری باشد.

تمرکز کوکاکولا همچنین ایجاد ارتباط عمیق‌تر با مشتری است.

تعامل بیشتر با مشتریان مستلزم استراتژی بهتری است که بتواند احساسات آن‌ها را لمس کند و چهره جهانی برند کوکاکولا را تقویت کند.

به همین دلیل، ضروری بود که کوکاکولا روی استراتژی‌ای تمرکز کند که بتواند هویت خود را به‌عنوان یک برند برای جوانان تقویت کند.

کوکاکولا در تلاش است تا عمیق‌تر در بازار جهانی نفوذ کند.

برای ورود به قلب هزاره‌ها، تبلیغات “طعم احساس” را ایجاد کرد که لحظات استفاده از کوکاکولا در زندگی و سبک زندگی جوانان را برجسته می‌کند.

کوکاکولا در همه جای زندگی هزاره حضور دارد و در لحظات شادی جوانان خود را شریک می‌کند و تبلیغات جدید فقط در تلاش است پیوند بین این دو را تقویت کند.

پیشنهاد می کنم که مقاله ” چگونه پرسونال برندینگ قدرتمند ایجاد کنیم؟ ” را مطالعه کنید.

استراتژی جدید بازاریابی کوکاکولا

استراتژی جدید بازاریابی کوکاکولا

بااین‌حال، استراتژی یک برند همچنین در جهت حفظ ارزش‌های قدیمی کوکاکولا است.

این چالش بزرگ است و علاوه بر تقاضای روزافزون برای نوشیدنی‌های سالم، چندین چالش دیگر نیز وجود دارد که منجر به کاهش فروش شده است.

ممکن است فروش دوباره افزایش یابد، بنابراین ضروری است که کوکاکولا با تمام وجود در افق ظاهر شود.

علاوه بر این، داشتن یک تصویر جهانی خاص می‌تواند در طولانی‌مدت مزایای بیشتری را به همراه داشته باشد.

طبقه متوسط و نسل هزاره در قرن جدید بیشترین اهمیت را دارند و تمرکز کوکاکولا در درجه اول بر این دو بخش مشتری است.

درآمد و قدرت خرید و همچنین اندازه طبقه متوسط به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است.

هزاره‌ها بخش قابل‌توجهی از مردم و مهم‌ترین مشتریان کوکاکولا هستند. هدف از استراتژی قیمت‌گذاری کوکاکولا مقابله با رقابت شدید در بازار است.

صنعت نوشابه بسیار رقابتی شده است و علاوه بر پپسی و پپر اسنپل، برندهای کوچک و بزرگ دیگری نیز برای سهم بازار رقابت می‌کنند.

بنابراین، کوکاکولا قیمت محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی نسبت به برندهای رقیب و محصولات آن‌ها تعیین می‌کند.

محصولات این شرکت در محدوده‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند که برای همه قابل‌دسترسی است اما به‌عنوان یک محصول بی‌کیفیت برداشت نمی‌شود.

بازاریابی موفقیت‌آمیز بر اساس مزایای رقابتی موجود هر برند است. کوکاکولا دارای ۲۲ برند تجاری، میلیارد دلاری است.

تعدادی از این برندها کاملاً مشهور هستند و از سطح بالایی از وفاداری مشتری در سطح جهانی برخوردار هستند.

کوکاکولا با استفاده از تکنیک‌های مختلف این برندها را جداگانه تبلیغ کرده است.

از تبلیغات گرفته تا سایر تکنیک‌های بازاریابی مختلف مانند حمایت مالی ورزشی و کمپین‌های محلی، این برند از ترکیبی از چندین روش برای دستیابی به مشتریان خود استفاده کرده است.

برخی از معروف‌ترین حمایت‌های مالی کوکاکولا عبارت‌اند از American Idol، Apple iTunes، BET Network، NASCAR، NBA، NCAA و بازی‌های المپیک.

شناخت مارک عامل مهمی است و کوکاکولا با حمایت از ورزش، موفق به تبلیغ و شناسایی بسیاری از برندها شد.

برای افزایش رشد کسب وکار خود حتما مطلب ” ۶ استراتژی قدرتمند برای رشد کسب‌ وکارهای کوچک ” را بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.